User Tools

Site Tools


laneprojektorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laneprojektorer [2014-05-14 17:05]
cr [Bakgrund]
laneprojektorer [2018-05-18 14:19] (current)
cr
Line 33: Line 33:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]]. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 52: Line 52:
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.
  
  
Line 67: Line 67:
  
  
-Kontakta [[SoT]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 121: Line 121:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Vid problem med själva låneprojektorn, kontakta [[SoT]].+Detta gäller även vid problem med själva låneprojektorn.
  
laneprojektorer.1400079948.txt.gz · Last modified: 2014-05-14 17:05 by cr