User Tools

Site Tools


laneprojektorer

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laneprojektorer [2014-05-14 16:57]
cr
laneprojektorer [2018-05-18 14:19] (current)
cr
Line 10: Line 10:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]], ​fyra bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.+På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]],​ bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
-Låneprojektorerna bokas via Outlook, precis som våra [[lånedatorer]] och våra [[lånekameror]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.+Låneprojektorerna bokas via [[Outlook]], precis som våra [[lånedatorer]] och våra [[lånekameror]]. Se avsnittet om [[#​bokning]] nedan.
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
Line 33: Line 33:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]]. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 52: Line 52:
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.
  
  
Line 67: Line 67:
  
  
-Kontakta [[SoT]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 121: Line 121:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Vid problem med själva låneprojektorn, kontakta [[SoT]].+Detta gäller även vid problem med själva låneprojektorn.
  
laneprojektorer.1400079472.txt.gz · Last modified: 2014-05-14 16:57 by cr