User Tools

Site Tools


laneprojektorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
laneprojektorer [2011-10-31 14:16]
gustaf Nu så ska det vara klart
laneprojektorer [2018-05-18 14:19] (current)
cr
Line 10: Line 10:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]], ​tre bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.+På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]],​ bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra [[konferensrum|konferensrum,​ sammanträdeslokaler och föreläsningssalar]] har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först.
  
-Låneprojektorerna bokas via kalender i Outlook, precis som våra [[lånedatorer]] och vår [[lånekameror|lånekamera]]. Se avsnittet om bokning nedan.+Låneprojektorerna bokas via [[Outlook]], precis som våra [[lånedatorer]] och våra [[lånekameror]]. Se avsnittet om [[#bokning]] nedan.
  
 ===== Fördelning ===== ===== Fördelning =====
Line 21: Line 21:
  
 ^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^ ^ Hus           ^ Namn                    ^ Bokningsbar av...                   ^ Typ       ^
-| E-huset ​      | Låneprojektor E-huset ​      | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]] | +| E-huset ​      | Låneprojektor E-huset ​      | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w| Epson EB-1770W ]] | 
-| Kårhuset ​     | Låneprojektor Kårhuset ​     | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]] | +| Kårhuset ​     | Låneprojektor Kårhuset ​     | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w| Epson EB-1770W ​]] | 
-| Studiecentrum | Låneprojektor Studiecentrum | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w | Epson EB-1770W ]] | +| Navet         | LTH (Navet) Låneprojektor ​  | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1771w| Epson EB-1771W ​]] | 
 +| Studiecentrum | Låneprojektor Studiecentrum | //All kanslipersonal//​ | [[eb-1770w| Epson EB-1770W ]] |
  
  
Line 33: Line 33:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:+Bokning sker i [[Outlook]]. Du hittar den gemensamma mappen under "​Gemensamma mappar"​ -> "Alla gemensamma mappar"​ -> "​Låneutrustning"​. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:
  
   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)   * **Vem** som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
Line 43: Line 43:
 ==== Längre bokningar ==== ==== Längre bokningar ====
  
-Ska du boka en projektor under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[Intendenturen]] i god tid innan, för att förvissa dig om att projektorn kan undvaras under en längre tid.+Ska du boka en projektor under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[SoT]] i god tid innan, för att förvissa dig om att projektorn kan undvaras under en längre tid.
  
 Tänk också på att under tiden du bokat projektorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat projektorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
Line 52: Line 52:
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Låneprojektorn förvaras i Studiecentrums källare. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[Intendenturen]] eller [[Helpdesk]] för hjälp.+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut den själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp. Se [[laneutrustning#​uthämtning]] för var utrustningen kan hämtas.
  
  
Line 67: Line 67:
  
  
-Kontakta [[Intendenturen]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 121: Line 121:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[intendenturen]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av låneprojektorn,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Vid problem med själva låneprojektorn, kontakta [[intendenturen]].+Detta gäller även vid problem med själva låneprojektorn.
  
laneprojektorer.1320066968.txt.gz · Last modified: 2011-10-31 14:16 by gustaf