User Tools

Site Tools


lanekameror

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lanekameror [2015-05-13 13:47]
cr
lanekameror [2018-05-18 14:17] (current)
cr [Support]
Line 29: Line 29:
 ==== Längre bokningar ==== ==== Längre bokningar ====
  
-Ska du boka en kamera under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan, för att förvissa dig om att kameran kan undvaras under en längre tid.+Ska du boka en kamera under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[LTH Support]] i god tid innan, för att förvissa dig om att kameran kan undvaras under en längre tid.
  
 Tänk också på att under tiden du bokat kameran är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat kameran är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
Line 38: Line 38:
 ===== Uthämtning ===== ===== Uthämtning =====
  
-När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Lånekameran förvaras i Studiecentrums godsmottagning. Kontakta därför i förväg [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp med uthämtning.+När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Lånekameran förvaras i Studiecentrums godsmottagning. Kontakta därför i förväg [[LTH Support]] för hjälp med uthämtning.
  
  
Line 55: Line 55:
 Dessutom finns det en batteriladdare,​ men denna får inte plats i väskan. Kontrollera att du du får med den också om du behöver den. Dessutom finns det en batteriladdare,​ men denna får inte plats i väskan. Kontrollera att du du får med den också om du behöver den.
  
-Kontakta [[Helpdesk]] eller [[SoT]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
  
Line 87: Line 87:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Vid uthämtning eller återlämning av lånekameran,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Vid uthämtning eller återlämning av lånekameran,​ kontakta [[LTH Support]].
  
-Vid problem med lånekameran, kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Detta gäller även vid eventuella ​problem med lånekameran.
  
lanekameror.1431517674.txt.gz · Last modified: 2015-05-13 13:47 by cr