User Tools

Site Tools


lanekameror

Lånekamera

Bakgrund

På kansliet finns det, som en del av vår låneutrustning, en digital kompaktkamera som kan användas om man i tjänsten behöver ta enklare stillbilder.

Lånekameran bokas via kalender i Outlook, precis som våra lånedatorer och våra låneprojektorer. Se avsnittet om bokning nedan.

Specifikation

Lånekameran är en kompaktdigitalkamera av modellen Ricoh R8. Se mer information och dokumentation om kameran på sidan Ricoh R8.

Bokning

Bokning sker i Outlook. Du hittar den gemensamma mappen under “Gemensamma mappar” → “Alla gemensamma mappar” → “Låneutrustning” → “Studiecentrum” → “Lånekamera 1”. När du bokar, lägg in en tid med uppgift om:

 • Vem som bokat (och åt vem, om det inte är du själv som ska använda utrustningen)
 • Vad utrustningen ska användas till (mycket kort)

Alla dessa saker ska framgå utav bokningens rubrik. Särskilt informationen om vem som bokat är viktig för att situationer ska kunna hanteras på ett bra sätt om det blir komplikationer med en bokning. Bokningar där det inte tydligt framgår vem som bokat kan annuleras utan förvarning.

Längre bokningar

Ska du boka en kamera under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta LTH Support i god tid innan, för att förvissa dig om att kameran kan undvaras under en längre tid.

Tänk också på att under tiden du bokat kameran är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.

Uthämtning

När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Lånekameran förvaras i Studiecentrums godsmottagning. Kontakta därför i förväg LTH Support för hjälp med uthämtning.

Kontrollera innehållet i väskan

Glöm inte att kontrollera innehållet i väskan när du hämtar ut utrustningen. Följande ska alltid finnas i en lånekameraväska:

 • En lånekamera (kontrollera märkningen så att det verkligen är den kamera du bokat)
 • Ett minneskort (sitter i kameran)
 • Ett batteri (sitter i kameran)
 • Ett extrabatteri, som ska vara fulladdat
 • En USB-kabel för anslutning till en dator

Dessutom finns det en batteriladdare, men denna får inte plats i väskan. Kontrollera att du du får med den också om du behöver den.

Kontakta LTH Support om något saknas.

Ansvar

Tänk på att under tiden du bokat kameran är du ansvarig för att utrustningen hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att:

 • Låt inte obehöriga använda utrustningen.
 • Lämna inte utrustningen utan uppsikt. En kamera är alltid ett attraktivt byte. Kameran ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
 • Förvara kameran i sin väska så långt det är möjligt. Väskan skyddar mot damm, smuts och stötar.
 • Undvik att ha vätskor, exempelvis drycker, i kamerans närhet. All elektronik är känslig för vätskor.
 • Undvik helt dammiga miljöer.

Användning av utrustningen

Se instruktionerna på sidan Ricoh R8.

Återlämning av utrustningen

Om du misstänker att du använt mycket av kamerans batteri, ladda kamerabatteriet innan du återlämnar kameran. Både batteriet i kameran och extrabatteriet i väskan ska vara laddade.

Alla kablar ska vara ihopvirade på ett prydligt sätt, och se till att innehållet i väskan är komplett. Se avsnittet om uthämtning för en kontrollista. Återlämna sedan utrustningen där du hämtade den. Tänk på att väskan ska låsas in där du hämtade den, eller överlämnas till en kontaktperson personligen, så att den blir inlåst direkt. Lämna inte utrustningen utan tillsyn!

Support

Vid uthämtning eller återlämning av lånekameran, kontakta LTH Support.

Detta gäller även vid eventuella problem med lånekameran.

lanekameror.txt · Last modified: 2018-05-18 14:17 by cr