User Tools

Site Tools


lanedatorer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lanedatorer [2016-09-01 13:32]
pelle [Table]
lanedatorer [2017-09-18 11:04] (current)
cr
Line 48: Line 48:
 ===== Bokning ===== ===== Bokning =====
  
-Bokning sker just nu genom att kontakta ​Helpdesk. När vi installerat alla lånedatorerna så kommer man istället att boka i Outlook.+Bokning sker just nu genom att kontakta ​[[LTH Support]]. När vi installerat alla lånedatorerna så kommer man istället att boka i Outlook.
  
 ==== Outlook ==== ==== Outlook ====
Line 82: Line 82:
 ==== Längre bokningar ==== ==== Längre bokningar ====
  
-Ska du boka en dator under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan, för att förvissa dig om att datorn kan undvaras under en längre tid.+Ska du boka en dator under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta [[LTH Support]] i god tid innan, för att förvissa dig om att datorn kan undvaras under en längre tid.
  
 Tänk också på att under tiden du bokat datorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar. Tänk också på att under tiden du bokat datorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.
Line 89: Line 89:
 ==== Särskild programvara ==== ==== Särskild programvara ====
  
-På lånedatorerna finns vårt [[programvara|basutbud av programvara]],​ men inget mer. Behöver du något särskilt program på en lånedator i samband med en bokning, kontakta [[Helpdesk]] i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.+På lånedatorerna finns vårt [[programvara|basutbud av programvara]],​ men inget mer. Behöver du något särskilt program på en lånedator i samband med en bokning, kontakta [[LTH Support]] i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.
  
  
Line 105: Line 105:
  
 ^ Hus           ^ Rum                    ^ Kontakta... ^ ^ Hus           ^ Rum                    ^ Kontakta... ^
-| E-huset ​      | Kassaskåp i förråd 1505 (kopieringsrummet) | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | +| E-huset ​      | Kassaskåp i förråd 1505 (kopieringsrummet) | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Kårhuset ​     | Kassaskåp i packrummet | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp | +| Kårhuset ​     | Kassaskåp i packrummet | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Navet         ​| ​          | Kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]] för hjälp | +| Navet         ​| ​          | Kontakta [[LTH Support]] för hjälp | 
-| Studiecentrum | Kassaskåp i källaren | Hämta ut själv, eller kontakta [[SoT]] för hjälp |+| Studiecentrum | Kassaskåp i källaren | Hämta ut själv, eller kontakta [[LTH Support]] för hjälp |
 | V-huset ​      ​| ​          | | | V-huset ​      ​| ​          | |
  
Line 125: Line 125:
   * En VGA-kabel (för anslutning till projektor)   * En VGA-kabel (för anslutning till projektor)
  
-Kontakta [[Helpdesk]] om något saknas.+Kontakta [[LTH Support]] om något saknas.
  
-Behöver du ett USB-minne för att t.ex. föra över en presentation till datorn, eller för att efteråt föra över ett dokument som du ändrat i, kan du låna ett från [[Helpdesk]] eller [[SoT]]. +Behöver du ett USB-minne för att t.ex. föra över en presentation till datorn, eller för att efteråt föra över ett dokument som du ändrat i, kan du låna ett från [[LTH Support]]. 
  
  
Line 138: Line 138:
  
   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.   * Låt inte obehöriga använda utrustningen.
-  * Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan [[kodlås]]. Fråga [[Helpdesk]] om du behöver mer hjälp.+  * Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan [[kodlås]]. Fråga [[LTH Support]] om du behöver mer hjälp.
   * Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.   * Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
   * Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.   * Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.
Line 159: Line 159:
 | Lösenord: ​    ​| ​                                  | //(obs, tomt lösenord!)// ​     | | Lösenord: ​    ​| ​                                  | //(obs, tomt lösenord!)// ​     |
  
-Tänk på att inte lämna känsliga dokument eller liknande kvar bland filerna på gästkontot -- de är fullständigt tillgängliga för vem som helst som använder datorn efter dig. Vill du spara några filer, använd ett USB-minne för att föra över filerna innan du tar bort dem på datorn. Har du inget USB-minne kan du låna ett från [[Helpdesk]] eller [[SoT]].+Tänk på att inte lämna känsliga dokument eller liknande kvar bland filerna på gästkontot -- de är fullständigt tillgängliga för vem som helst som använder datorn efter dig. Vill du spara några filer, använd ett USB-minne för att föra över filerna innan du tar bort dem på datorn. Har du inget USB-minne kan du låna ett från [[LTH Support]].
  
 === Inloggning med kanslikonto === === Inloggning med kanslikonto ===
Line 170: Line 170:
 | Lösenord: ​    | **DittLösenord** ​                 | //(ersätt exemplet med ditt eget lösenord!)// ​     | | Lösenord: ​    | **DittLösenord** ​                 | //(ersätt exemplet med ditt eget lösenord!)// ​     |
  
-Tänk på att när du loggar in med ditt kanslikonto på en dator, sparas en kopia av din profil inklusive kopior av alla dina filer på datorn. De lagras inte åtkomliga för de som använder datorn efter dig, men är samtidigt inte väl skyddade om datorn av någon anledning kommer i orätta händer. Om du har känsliga dokument bland dina filer och vill undvika att dessa kan hamna i orätta händer, kontakta [[Helpdesk]] så hjälper vi med att rensa datorn efter det att du använt den.+Tänk på att när du loggar in med ditt kanslikonto på en dator, sparas en kopia av din profil inklusive kopior av alla dina filer på datorn. De lagras inte åtkomliga för de som använder datorn efter dig, men är samtidigt inte väl skyddade om datorn av någon anledning kommer i orätta händer. Om du har känsliga dokument bland dina filer och vill undvika att dessa kan hamna i orätta händer, kontakta [[LTH Support]] så hjälper vi med att rensa datorn efter det att du använt den.
  
 === Att Ansluta till eduroam === === Att Ansluta till eduroam ===
Line 202: Line 202:
   - När datorn visar inloggningsskärmen,​ logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.   - När datorn visar inloggningsskärmen,​ logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.
   - Se till att datorn har nätverksanslutning:​   - Se till att datorn har nätverksanslutning:​
-    * Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet,​ ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta [[Helpdesk]].+    * Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet,​ ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta [[LTH Support]].
     * {{  lanedatorer-wireless-knapp3-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp2-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp.jpg}}Om du istället önskar använda något trådlöst nätverk, som till exempel [[Eduroam]],​ måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.     * {{  lanedatorer-wireless-knapp3-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp2-on.jpg?​150}}{{ ​ lanedatorer-wireless-knapp.jpg}}Om du istället önskar använda något trådlöst nätverk, som till exempel [[Eduroam]],​ måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.
       - Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.       - Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.
Line 243: Line 243:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av lånedatorerna,​ kontakta [[SoT]] eller [[Helpdesk]].+Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av lånedatorerna,​ kontakta [[LTH Support]]
 +Detsamma gäller vid problem med själva lånedatorerna.
  
-Vid problem med själva lånedatorerna,​ kontakta [[Helpdesk]]. 
lanedatorer.txt · Last modified: 2017-09-18 11:04 by cr