User Tools

Site Tools


lanedatorer

Lånedatorer

Bakgrund

På kansliet finns, som en del av vår låneutrustning, ett antal bärbara lånedatorer som kan användas om man i tjänsten behöver hålla en presentation, anteckna under ett möte, anordna en konferens eller liknande, eller på annat sätt behöver ha tillfällig tillgång till en bärbar dator i tjänsten.

Det finns även bärbara låneprojektorer som kan användas om man exempelvis behöver hålla en presentation i en lokal där det inte finns tillgång till en fast monterad projektor. De flesta av våra konferensrum, sammanträdeslokaler och föreläsningssalar har fast monterad projektor som bör användas i första hand, så kontrollera detta först. Se sidan om låneprojektorerna för mer information.

Lånedatorerna bokas via Outlook, precis som våra låneprojektorer och våra lånekameror. Se avsnittet om bokning nedan.

Det finns även ett visst antal bärbara utbildningsdatorer. Dessa kan dock inte bokas på samma sätt som lånedatorerna. Se sidan utbildningsdatorer för mer information.

Fördelning

Lånedatorerna är uppdelade per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda en lånedator som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka någon av de lånedatorer som finns i Kårhuset, som är bokningsbara för alla.

Så här är uppdelningen:

Hus Namn Bokningsbar av… Kalender Typ Operativsystem
E-huset Lånedator E-huset 1 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
E-huset Lånedator E-huset 2 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Kårhuset Lånedator 1 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Kårhuset Lånedator 2 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Kårhuset Lånedator rektorskontoret Beatrice Nordlöf Dell Latitude E5440 Windows 10
Navet Lånedator Navet 1 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Navet Lånedator Navet 2 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Navet Lånedator Navet 3 All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
Studiecentrum Lånedator 1 Studiecentrum All kanslipersonal Dell Latitude E5440 Windows 10
V-huset Lånedator Vattenhallen 1 All personal i Vattenhallen HP ProBook 4525s Windows 10
V-huset Lånedator Vattenhallen 2 All personal i Vattenhallen HP ProBook 4525s Windows 10

Bokning

Bokning sker just nu genom att kontakta LTH Support. När vi installerat alla lånedatorerna så kommer man istället att boka i Outlook.

Outlook

  • Klicka på Kalenderknappen längst nere til vänster i Outlook.
  • Klicka på Nytt Möte och sedan Nytt Möte igen.
  • Nästa steg är att klicka på Schemaläggningsassistenten
  • Väl inne i schemaläggningsassistenten så klickar man på Adressbok
  • Sök på LTH för att se vilka resurser som finns, håll in CTRL och klicka på de lånedatorer du vill se lediga tider för. Klicka sedan på Resurser → och sedan på OK.
  • De resurser som valts visas i schemat, upptagna tider är markerade.
  • Välj de resurser som du önskar låna i listan genom att behålla bocken på dem
  • När du är klar klickar du på Avtalad tid
  • Valda resurser dyker upp under Till…
  • Skriv ett lämpligt ämne och klicka sedan på Skicka

Längre bokningar

Ska du boka en dator under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta LTH Support i god tid innan, för att förvissa dig om att datorn kan undvaras under en längre tid.

Tänk också på att under tiden du bokat datorn är du själv ansvarig för att utrustningen förvaras och låses in på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.

Särskild programvara

På lånedatorerna finns vårt basutbud av programvara, men inget mer. Behöver du något särskilt program på en lånedator i samband med en bokning, kontakta LTH Support i god tid innan. Framförhållning är ett nyckelord i sammanhanget.

Uthämtning

När du väl bokat kan du hämta ut utrustningen. Du kan hämta ut utrustningen själv om du har tillgång till kassaskåpet där den förvaras. Alternativt kan du be nedanstående kontaktperson om hjälp. Följande tabell visar de kontaktpersoner man kan vända sig för hjälp med uthämtningen av utrustningen, om man är osäker på var den förvaras:

Hus Rum Kontakta…
E-huset Kassaskåp i förråd 1505 (kopieringsrummet) Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp
Kårhuset Kassaskåp i packrummet Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp
Navet Kontakta LTH Support för hjälp
Studiecentrum Kassaskåp i källaren Hämta ut själv, eller kontakta LTH Support för hjälp
V-huset

Kontrollera innehållet i väskan

Glöm inte att kontrollera innehållet i väskan när du hämtar ut utrustningen. Följande ska alltid finnas i en lånedatorväska:

 • En lånedator (kontrollera märkningen så att det verkligen är den dator du bokat)
 • En strömadapter (kontrollera att den passar i datorn)
 • En extern mus
 • En nätverkskabel
 • En VGA-kabel (för anslutning till projektor)

Kontakta LTH Support om något saknas.

Behöver du ett USB-minne för att t.ex. föra över en presentation till datorn, eller för att efteråt föra över ett dokument som du ändrat i, kan du låna ett från LTH Support.

Ansvar

Tänk på att under tiden du bokat datorn är du ansvarig för att utrustningen hanteras och förvaras på ett betryggande sätt. Detta innebär bland annat att:

 • Låt inte obehöriga använda utrustningen.
 • Datorn ska alltid vara fastlåst om den inte finns i din omedelbara närhet. För detta ändamål finns ett vajerlås med kod i datorväskan. Instruktioner för användning av låset finns på sidan kodlås. Fråga LTH Support om du behöver mer hjälp.
 • Lämna inte utrustningen utan uppsikt under en längre tid, även om den är fastlåst. En bärbar dator är alltid ett attraktivt byte. Tillfället gör tjuven, och för en hängiven tjuv är ett vajerlås inget problem. Datorn ska förvaras dolt och inlåst, i ett kassaskåp eller annat väl låst utrymme, när den inte används under en längre tid, exempelvis över en natt.
 • Förvara datorn i sin väska så långt det är möjligt. Tänk på att en bärbar dator är mycket känslig för stötar.
 • Undvik att ha vätskor, exempelvis drycker, i datorns närhet. All elektronik, i synnerhet bärbara datorer, är känslig för vätskor. Det räcker med en förhållandevis liten mängd vätska för att fullständigt och permanent ödelägga en dator.
 • En bärbar dator generar värme och blir på grund av sin kompakta konstruktion lätt överhettad. Undvik att arbeta i varma miljöer utan god ventilation, eller i direkt solljus. Placera inte datorn på eller i närheten av material som kan vara lättantändliga, exempelvis textilier. För din egen hälsa, arbeta inte med datorn direkt i knät.
 • Undvik dammiga miljöer.

Användning av utrustningen

Användning av lånedatorerna

Inloggning med gästkonto

På lånedatorerna finns för enkelhetens skull ett anonymt gästkonto som kan användas, med följande data:

Användarnamn: .\guest (notera att det ska stå “punkt” och “backslash” innan användarnamnet!)
Lösenord: (obs, tomt lösenord!)

Tänk på att inte lämna känsliga dokument eller liknande kvar bland filerna på gästkontot – de är fullständigt tillgängliga för vem som helst som använder datorn efter dig. Vill du spara några filer, använd ett USB-minne för att föra över filerna innan du tar bort dem på datorn. Har du inget USB-minne kan du låna ett från LTH Support.

Inloggning med kanslikonto

Om du behöver tillgång till många av dina egna filer, eller gemensamma filmappar, kan ofta att logga in med sitt eget Lucatkonto vara ett bättre alternativ. Ett krav för att detta ska fungera är att det finns tillgång till det fasta, trådbundna kanslinätet i lokalen. Det måste alltså finnas ett nätverksuttag i lokalen där datorn ska användas som är anslutet till kanslinätet, och datorn måste kopplas in till detta med hjälp av en nätverkskabel. En förteckning över i vilka sammanträdeslokaler det finns kanslinät finns under rubriken konferensrum.

När lånedatorn anslutits till kanslinätet går det att logga in med följande uppgifter:

Användarnamn: Lucat-ID (ersätt exemplet med ditt eget användarnamn!)
Lösenord: DittLösenord (ersätt exemplet med ditt eget lösenord!)

Tänk på att när du loggar in med ditt kanslikonto på en dator, sparas en kopia av din profil inklusive kopior av alla dina filer på datorn. De lagras inte åtkomliga för de som använder datorn efter dig, men är samtidigt inte väl skyddade om datorn av någon anledning kommer i orätta händer. Om du har känsliga dokument bland dina filer och vill undvika att dessa kan hamna i orätta händer, kontakta LTH Support så hjälper vi med att rensa datorn efter det att du använt den.

Att Ansluta till eduroam

FIXME

Glömma trådlösa nätverk

FIXME

Använda Fjärrskrivbord

FIXME

Gör så här

Här följer en checklista för användning av en bärbar lånedator.

Börja använda datorn
 1. Koppla in datorn, med dess kablar:
  • Använd alltid strömadaptern om det är möjligt! Batteriet i en bärbar dator håller i regel inte lång tid; särskilt inte om datorn är ansluten till en projektor. Ska du hålla en presentation är det en bra strategi att i förväg se till att datorn hela tiden får ström från ett vägguttag, för att undvika problem senare mitt under presentationen, när du minst önskar det.
  • Om du planerar att använda det fasta kanslinätet, om det finns i lokalen, (se avsnittet ovan om inloggning med kanslikonto), koppla datorn till nätverksuttaget med hjälp av nätverkskabeln.
  • Om du planerar att använda en projektor, koppla in kabeln till projektorn.
  • Utnyttja gärna den externa mus som finns i datorväskan, och se till att den är inkopplad den också.
  • Misstänker du att du kan behöva lämna datorn utan tillsyn, till exempel för någon kort paus, se till att datorn är fastlåst med vajerkodlåset.
 2. Se till att ingen kabel är i vägen för besökande, så att ingen riskerar att snubbla eller oavsiktligen sträcka på en kabel.
 3. Fäll upp locket på datorn.
 4. Starta datorn med hjälp av strömknappen. lanedatorer-power-knapp.jpg
 5. ASCIIASCIIlanedatorer-wireless-knapp.jpgOm den blå lampan på knappen med antennsymbol lyser, stäng av den genom att trycka på knappen till dess att den blå lampan slutar lysa. Denna knapp styr huruvida datorns trådlösa nätverkskort är aktiverat eller inte. Även om du planerar att använda Eduroam eller något annat trådlöst nät senare när datorn är igång, är det bra att låta det trådlösa nätverket vara inaktiverat under själva uppstarten av datorn, eftersom uppstarten då går mycket snabbare. Knappen med antennsymbol kan se olika ut på olika datorer. I bilderna här finns tre exempel på hur den kan se ut.
 6. När datorn visar inloggningsskärmen, logga in med de inloggningsuppgifter som krävs. Se avsnittet om inloggning ovan. Vänta tills du är färdiginloggad innan du går vidare.
 7. Se till att datorn har nätverksanslutning:
  • Om du är inloggad med ditt kanslikonto på det fasta kanslinätet, ska det räcka med att starta Internet Explorer för att du ska få upp din startsida. Fungerar det, gå vidare till nästa punkt. I annat fall, kontakta LTH Support.
  • ASCIIASCIIlanedatorer-wireless-knapp.jpgOm du istället önskar använda något trådlöst nätverk, som till exempel Eduroam, måste du först se till att det trådlösa nätverkskortet på datorn är aktiverat. Det styrs av en knapp med en antennsymbol. På knappen finns även en liten blå lampa. Den blå lampan måste lysa för att det trådlösa nätverkskortet ska fungera på datorn.
   1. Om den blå lampan inte redan lyser, tryck på knappen tills dess att den blå lampan tänds.
   2. Följ nu de separata instruktionerna i avsnittet Eduroam för att ansluta till detta.
 8. Vill du använda projektorn, gör följande:
  1. Starta projektorn. I de lokaler som har fast monterad projektor i taket finns oftast en fjärrkontroll som kan användas. I vissa större föreläsningslokaler finns istället en tryckkänslig display för detta ändamål vid podiet. Ställ i så fall in på displayen med hjälp av en tryckning på lämpligt alternativ (ex. “DATA”) att bildsignalen från datorn ska användas. Tänk på att det kan dröja ett tag från det att projektorn startas tills dess att projektorn är uppe i arbetstemperatur och kan visa en synlig bild på duken.
  2. Ställ in datorn att skicka ut bildsignal till projektorn. För detta ändamål finns en knappkombination på datorn med tre lägen, som man växlar mellan genom att upprepade gånger trycka på knappkombinationen. På våra lånedatorer är knappkombinationen fn + f4, dvs håll knappen fn nedtryckt samtidigt som du sedan trycker på f4, och lägena är som följer (tänk på att det kan finnas ett par sekunders fördröjning innan läget växlas): lanedatorer-fn-tangent.jpglanedatorer-f4-tangent.jpg
   • Läge 1: Bilden visas endast på datorn.
   • Läge 2: Bilden visas både på datorn och projektorn.
   • Läge 3: Bilden visas endast på projektorn.
 9. Om du har en presentation eller annat dokument som du vill använda på ett USB-minne, anslut USB-minnet till datorn, och för över filen till datorns skrivbord, så att det är lätt tillgängligt, och inte beroende av att USB-minnet fungerar hela tiden. Testa sedan att öppna filen!
Efter användning av datorn

När du använt färdigt datorn, gör följande:

 1. Om du använt en projektor, stäng av projektorn. Har du använt låneprojektorn, låt projektorns strömkabel sitta i ett tag så att den inbyggda fläkten kan kyla bort resterande överskottsvärme från projektorn. Fläkten stannar automatiskt när temperaturen är nere på en ofarlig nivå, och när det har skett är det säkert att koppla bort strömkabeln. Under tiden kan du fortsätta med nästa punkt.
 2. Stäng alla öppna program och dokument.
 3. Logga ut från VPN om du använt det.
 4. Logga ut från Eduroam om du använt detta trådlösa nätverk.
 5. Stäng alla webbläsarfönster.
 6. Om du använt gästkontot på datorn, rensa datorn från känsliga dokument som du använt. Flytta över dokument som du vill spara till ett USB-minne.
 7. Om den blå lampan på knappen för trådlöst nätverk fortfarande lyser, tryck på knappen tills den blå lampan slocknar (det trådlösa nätverket på datorn bör lämnas avstängt när det inte används, eftersom uppstarter av datorn då går mycket fortare).
 8. Koppla loss alla kablar.
 9. Stoppa datorn i väskan.
 10. Vira ihop alla kablar och tillbehör på ett snyggt sätt och lägg dem i väskan.
 11. Ta med dig väskan och kontrollera att inget är kvar.

Återlämning av utrustningen

Alla kablar ska vara ihopvirade på ett prydligt sätt, och se till att innehållet i väskan är komplett. Se avsnittet om uthämtning för en kontrollista. Återlämna sedan utrustningen där du hämtade den. Kontakta respektive kontaktperson om du behöver hjälp med att låsa in utrustningen där du hämtade den. Tänk på att väskan ska låsas in där du hämtade den, eller överlämnas till en kontaktperson personligen, så att den blir inlåst direkt. Lämna inte utrustningen utan tillsyn!

Support

Behöver du hjälp med uthämtning eller återlämning av lånedatorerna, kontakta LTH Support. Detsamma gäller vid problem med själva lånedatorerna.

lanedatorer.txt · Last modified: 2017-09-18 11:04 by cr