User Tools

Site Tools


lanecyklar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lanecyklar [2015-07-03 22:02]
perf
lanecyklar [2017-01-23 07:43] (current)
cr
Line 3: Line 3:
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]], ​bärbara ​lånecyklar som kan användas om man exempelvis behöver ta sig ner på stan i ett tjänsteärende.+{{  lanecykel.png}} ​På kansliet finns, som en del av vår [[låneutrustning]],​ lånecyklar som kan användas om man exempelvis behöver ta sig ner på stan i ett tjänsteärende.
  
  
lanecyklar.txt · Last modified: 2017-01-23 07:43 by cr