User Tools

Site Tools


lanecyklar

Lånecyklar

Bakgrund

På kansliet finns, som en del av vår låneutrustning, lånecyklar som kan användas om man exempelvis behöver ta sig ner på stan i ett tjänsteärende.

Fördelning

Lånecyklarna är uppdelade per hus. Det är lämpligt att i första hand försöka boka och använda en cykel som finns i det egna huset. I andra hand kan man boka någon av de andra.

Så här är uppdelningen:

Hus Namn Bokningsbar av…
E-huset Lånecykel E-huset All kanslipersonal
Kårhuset Lånecykel Kårhuset 1 All kanslipersonal
Kårhuset Lånecykel Kårhuset 2 All kanslipersonal
Kårhuset Lånecykel Kårhuset 3 All kanslipersonal
Navet Lånecykel Navet All kanslipersonal
Studiecentrum Lånecykel Studiecentrum Bokas genom Infodisken på info@lth.se

Längre bokningar

Ska du boka en cykel under längre tid än någon dag eller två bör du kontakta SoT i god tid innan, för att förvissa dig om att cykeln kan undvaras under en längre tid.

Tänk också på att under tiden du bokat cykeln är du själv ansvarig för att den förvaras och låses på ett betryggande sätt. Se avsnittet nedan om ansvar.

Uthämtning

Hus Var
E-huset “Står i cykelförrådet, nyckel finns på kontoret.”
Kårhuset “Står på baksidan i cykelstället vid ingången till godsmottagning, nycklar hänger på whiteboardtavlan i packrummet där man kan boka själv.”
Navet “I godsmottagning där man kan boka själv.”
Studiecentrum “Står inomhus i godsmottagning men bokning sköts av Info.”

Support

Har du problem med cykeln eller behöver hjälp med uthämtning eller återlämning av cykeln, kontakta SoT.

lanecyklar.txt · Last modified: 2017-01-23 07:43 by cr