User Tools

Site Tools


lager

Lager

Bakgrund

Lager är LTH:s kanslis system för lagerhantering.

Inloggning

  1. Gå till följande webbsida för att logga in i lagersystemet: http://lager.kansli.lth.se/ Du måste logga in från Lunds universitets datornätverk. Om du ansluter från något annat datornätverk bör du först använda VPN innan du loggar in i lagersystemet.
  2. Du dirigeras vid inloggning tillfälligt om till en sk CAS-sida. Logga in med din identitet i LUCAT.

Dokumentation

En enkel snabbreferens till systemet finns, efter inloggning i systemet, tillgänglig på adressen http://lager.kansli.lth.se/?p=doc.

Support

Se först och främst avsnittet dokumentation ovan. Kontakta LTH Support vid ytterligare frågor eller önskemål.

Systemägare för lagersystemet vid LTH:s kansli är Jan-Åke Nilsson, intendent och inköpssamordnare.

lager.txt · Last modified: 2017-02-14 12:32 by cr