User Tools

Site Tools


ladok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ladok [2015-05-22 13:25]
pelle
ladok [2015-05-22 13:26] (current)
pelle
Line 9: Line 9:
 LADOK startas via programmet Citrix Reciever som installeras via [[Software Center]]. När man startar programmet så ska man ange en sökväg. Adressen är: <​code>​desktop.lu.se</​code> ​ LADOK startas via programmet Citrix Reciever som installeras via [[Software Center]]. När man startar programmet så ska man ange en sökväg. Adressen är: <​code>​desktop.lu.se</​code> ​
  
-{{::​citrixreciever_soekvaeg.jpg?​direct&400|}}+{{::​citrixreciever_soekvaeg.jpg?​direct|}}
  
 Logga in med [[lucat|Lucat-identiteten]]. Logga in med [[lucat|Lucat-identiteten]].
Line 15: Line 15:
 Vid första inloggningen får man en fråga om "Add Account"​ att tillåta inställningar,​ och det bör man göra för bättre funktionalitet. Vid första inloggningen får man en fråga om "Add Account"​ att tillåta inställningar,​ och det bör man göra för bättre funktionalitet.
  
-{{::​citrix_receiver_add_account.jpg?​direct&400|}}+{{::​citrix_receiver_add_account.jpg?​direct|}}
  
 ===== Logga in på iPad eller iPhone ===== ===== Logga in på iPad eller iPhone =====
ladok.txt · Last modified: 2015-05-22 13:26 by pelle