User Tools

Site Tools


ladok

Ladok

Bakgrund

LADOK står för Lokalt ADB-baserat studieDOKumentationssystem. Det är ett studieadministrativt system som är gemensamt för de flesta universitet och högskolor i Sverige. Vid Lunds universitet är det LDC som har driftansvaret för den lokala installationen av Ladok.

Logga in på dator

LADOK startas via programmet Citrix Reciever som installeras via Software Center. När man startar programmet så ska man ange en sökväg. Adressen är:

desktop.lu.se

Logga in med Lucat-identiteten.

Vid första inloggningen får man en fråga om “Add Account” att tillåta inställningar, och det bör man göra för bättre funktionalitet.

Logga in på iPad eller iPhone

Installera appen Citrix Receiver från App Store, starta den och skriv in

desktop.lu.se

Logga in med Lucat-id i domänen uw.

Ytterligare information

Support

Mer information om Ladok vid Lunds universitet finns på www.ladok.lu.se.

Driftstatus och eventuella allmänna problem med Ladok rapporteras normalt på LDC:s driftsida på adressen http://www.ldc.lu.se/drift/.

LDC har hela ansvaret för den lokala Ladok-installationen vid Lunds universitet. Därför är det enbart till LDC:s ServiceDesk du ska vända dig till om du har problem med Ladok.

ladok.txt · Last modified: 2015-05-22 13:26 by pelle