User Tools

Site Tools


kuben

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kuben [2015-12-01 10:18]
cr
kuben [2018-05-18 14:16] (current)
cr
Line 5: Line 5:
   * http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​administrativa-system   * http://​www.medarbetarwebben.lu.se/​administrativa-system
  
-Det finns även en ytterligare del, som endast de som har tilldelats särskild behörighet för Kuben i Lucat kan komma åt. Till denna krävs, förutom den webbaserade delen, även ett särskilt program på datorn; //​ProDiver//​. Om du har tilldelats särskild behörighet i Kuben, kan [[Helpdesk]] därefter hjälpa dig med att få ProDiver installerat på datorn. Programmet finns därefter tillgängligt under "​Start-menyn"​ -> "Alla program"​ -> "​ProDiver"​ -> "​ProDiver"​.+Det finns även en ytterligare del, som endast de som har tilldelats särskild behörighet för Kuben i Lucat kan komma åt. Till denna krävs, förutom den webbaserade delen, även ett särskilt program på datorn; //​ProDiver//​. Om du har tilldelats särskild behörighet i Kuben, kan [[LTH Support]] därefter hjälpa dig med att få ProDiver installerat på datorn. Programmet finns därefter tillgängligt under "​Start-menyn"​ -> "Alla program"​ -> "​ProDiver"​ -> "​ProDiver"​.
  
 Om ProDiver-programmet frågar efter en serveradress är det följande som ska anges: <​code>​diver.srv.lu.se</​code>​ Om ProDiver-programmet frågar efter en serveradress är det följande som ska anges: <​code>​diver.srv.lu.se</​code>​
kuben.txt · Last modified: 2018-05-18 14:16 by cr