User Tools

Site Tools


krypterad_e-post

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
krypterad_e-post [2018-09-20 11:02]
cr
krypterad_e-post [2018-09-20 11:16] (current)
cr
Line 6: Line 6:
 Om du skaffar ett [[personligt certifikat]] får du, förutom möjligheten att skicka [[digitalt signerad e-post]], även möjligheten att skicka krypterad e-post. Om du skaffar ett [[personligt certifikat]] får du, förutom möjligheten att skicka [[digitalt signerad e-post]], även möjligheten att skicka krypterad e-post.
  
-<WRAP important>​Känsliga personuppgifter ​och/eller [[skyddsvärd information]] som måste skickas med e-post **ska** skickas med krypterad e-post.+<WRAP important>​Känsliga personuppgifter eller extra [[skyddsvärd information]] som måste skickas med e-post **ska** skickas med krypterad e-post.
  
 Detta krav på kryptering gäller även om mottagaren är "​intern"​ inom universitetet,​ även på den egna avdelningen – eftersom all e-post som skickas "​inom"​ universitetet ändå kan landa på [[mobiltelefon|mobiltelefoner]],​ [[molntjänster]] etc. där den kan komma att lagras utanför universitetet. För mer information,​ se [[personuppgifter i e-post]].</​WRAP>​ Detta krav på kryptering gäller även om mottagaren är "​intern"​ inom universitetet,​ även på den egna avdelningen – eftersom all e-post som skickas "​inom"​ universitetet ändå kan landa på [[mobiltelefon|mobiltelefoner]],​ [[molntjänster]] etc. där den kan komma att lagras utanför universitetet. För mer information,​ se [[personuppgifter i e-post]].</​WRAP>​
krypterad_e-post.txt · Last modified: 2018-09-20 11:16 by cr