User Tools

Site Tools


Command disabled: media
krita_desktop

Krita Desktop

Krita Desktop är ett avancerat gratis program för att rita och illustrera. Det installeras via Software Center.

Grundläggande information om hur man arbetar i programmet finns i denna PDF:

Du hittar programmets hjälpsidor här (engelska):

Utskrift!

Krita kan inte själv skriva ut direkt till skrivare. Den vanligaste lösningen är att man skapar en pdf som man sedan öppnar och skriver ut från tex Acrobat Reader eller Pro.

krita_desktop.txt · Last modified: 2017-03-16 10:38 by peterv