User Tools

Site Tools


krita_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
krita_desktop [2016-12-28 13:56]
peterv
krita_desktop [2017-03-16 10:38] (current)
peterv
Line 7: Line 7:
 Du hittar programmets hjälpsidor här (engelska): ​ Du hittar programmets hjälpsidor här (engelska): ​
   * https://​docs.krita.org/​Main_Page   * https://​docs.krita.org/​Main_Page
 +
 +===== Utskrift! =====
 +Krita kan inte själv skriva ut direkt till skrivare. Den vanligaste lösningen är att man skapar en pdf som man sedan öppnar och skriver ut från tex Acrobat Reader eller Pro.
krita_desktop.txt · Last modified: 2017-03-16 10:38 by peterv