User Tools

Site Tools


krita_desktop

This is an old revision of the document!


Krita Desktop

Krita Desktop är ett gratis program för att rita och illustrera. Det installeras via Software Center.

Grundläggande information om hur man arbetar i programmet finns i denna PDF:krita_2_9_-_00_-_main_interface_introduction.pdf

krita_desktop.1432907699.txt.gz · Last modified: 2015-05-29 15:54 by pelle