User Tools

Site Tools


krita_desktop

This is an old revision of the document!


Krita Desktop

Krita Desktop är ett gratis program för att rita och illustrera.

Grundläggande information om hur man arbetar i programmet finns i denna

krita_desktop.1432537225.txt.gz · Last modified: 2015-05-25 09:00 by pelle