User Tools

Site Tools


krita_desktop

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
krita_desktop [2015-05-29 15:54]
pelle
krita_desktop [2016-12-28 13:56]
peterv
Line 1: Line 1:
 ====== Krita Desktop ====== ====== Krita Desktop ======
-Krita Desktop är ett gratis program för att rita och illustrera. Det installeras via [[Software Center]].+Krita Desktop är ett avancerat ​gratis program för att rita och illustrera. Det installeras via [[Software Center]].
  
-Grundläggande information om hur man arbetar i programmet finns i denna PDF:​{{::​krita_2_9_-_00_-_main_interface_introduction.pdf|}}+Grundläggande information om hur man arbetar i programmet finns i denna PDF: 
 +  * {{::​krita_2_9_-_00_-_main_interface_introduction.pdf|}} 
 + 
 +Du hittar programmets hjälpsidor här (engelska):  
 +  * https://​docs.krita.org/​Main_Page
krita_desktop.txt · Last modified: 2017-03-16 10:38 by peterv