User Tools

Site Tools


kort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kort [2017-12-18 11:04]
cr [Jag är anställd och behöver ett kort. Hur gör jag?]
kort [2017-12-18 11:12] (current)
cr [Support]
Line 47: Line 47:
 Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]]. Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]].
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 55: Line 55:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 61: Line 61:
  
 Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. Däremot behåller du din PIN-kod om du får ett nytt kort. Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. Däremot behåller du din PIN-kod om du får ett nytt kort.
-Memorera din pinkod!+Memorera din pinkod! ​Om du glömmer den kan du också få tag i den i efterhand enligt svaret ovan.
  
  
Line 68: Line 68:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 127: Line 127:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan för information om vart du ska vända dig i de olika fallen.+Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan och **https://​lukortet.lu.se/​**. 
 +Skulle ​du inte bli hjälpt av dessa sidor kan du kontakta LU-kortet genom [[Servicedesk]] på **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**.
  
  
  
kort.1513591450.txt.gz · Last modified: 2017-12-18 11:04 by cr