User Tools

Site Tools


kort

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kort [2015-07-03 23:32]
perf [Jag är anställd och behöver ett kort. Hur gör jag?]
kort [2017-12-18 11:12]
cr [Support]
Line 13: Line 13:
 Kort för anställda är märkta "​Employee",​ och har uppgift om institutionstillhörighet. Kort för studenter är på motsvarande sätt märka "​Student"​. Kort för anställda är märkta "​Employee",​ och har uppgift om institutionstillhörighet. Kort för studenter är på motsvarande sätt märka "​Student"​.
  
-Se mer information om korten på **http://www.lth.se/​medarbetare/​stoed-verktyg/​lokaler-utrustning-service/​passerkort/​**.+Se mer information om korten på **https://lukortet.lu.se**.
  
  
Line 38: Line 38:
  
   - **Kontrollera först att dina uppgifter i [[Lucat]] stämmer**. Uppgifterna i [[Lucat]] måste vara korrekta //innan// ett kort kan skapas. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta [[lucat|katalogansvarig på din avdelning]] innan du går vidare.   - **Kontrollera först att dina uppgifter i [[Lucat]] stämmer**. Uppgifterna i [[Lucat]] måste vara korrekta //innan// ett kort kan skapas. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta [[lucat|katalogansvarig på din avdelning]] innan du går vidare.
-  - **Kontakta kortexpeditionen för kortutdelning**. Kortexpeditionens öppettider finns på https://​lukortet.lu.se/​ och närmaste kortutdelningsexpedition är belägen i Studiecentrums entréplan. Undvik terminsstartstider,​ då kortutdelningen till studenter är som intensivast! Vid kortutdelningstillfället kommer en bild av dig att tas, och ett kort produceras sedan direkt. Du får även en fyrsiffrig pinkod till ditt kort skickad till dig per e-post. Denna pinkod går inte att byta. //Memorera pinkoden// --- du får absolut ej förvara den tillsammans med ditt kort! +  - **Kontakta kortexpeditionen för kortutdelning**. Kortexpeditionens öppettider finns på https://​lukortet.lu.se/​ och närmaste kortutdelningsexpedition ​för LTH är belägen i Studiecentrums entréplan. Undvik ​om möjligt ​terminsstartstider,​ då kortutdelningen till studenter är som intensivast! Vid kortutdelningstillfället kommer en bild av dig att tas, och ett kort produceras sedan direkt. Du får även en fyrsiffrig pinkod till ditt kort skickad till dig per e-post. Denna pinkod går inte att byta. //Memorera pinkoden// --- du får absolut ej förvara den tillsammans med ditt kort! Skulle du glömma pinkoden till kortet kan du komma åt den genom att logga in på https://​lukortet.lu.se/​. 
-  - Ditt nyproducerade kort fungerar som passerkort i alla byggnader inom LU. I de flesta hus aktiveras kortet automatiskt. Det tar allt mellan fem minuter och ett dygn beroende på vilket passersystem huset använder. **Däremot fungerar kortet inte automatiskt i Kårhuset, Studiecentrum eller Navet.** Behöver du komma in i dessa byggnader, kontakta lukortet@lu.se. Inkludera personnummer eller lucat-id i mailet.+  - Ditt nyproducerade kort fungerar som passerkort i alla byggnader inom LU. I de flesta hus aktiveras kortet automatiskt. Det tar allt mellan fem minuter och ett dygn beroende på vilket passersystem huset använder. **Däremot fungerar kortet inte automatiskt i Kårhuset, Studiecentrum eller Navet.** Behöver du komma in i dessa byggnader, kontakta ​<lukortet@lu.se>. Inkludera personnummer eller lucat-id i mailet.
  
  
Line 47: Line 47:
 Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]]. Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen,​ hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]].
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 55: Line 55:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
 ==== Jag vill byta pinkod! Hur gör jag? ==== ==== Jag vill byta pinkod! Hur gör jag? ====
  
-Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. +Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. Däremot behåller du din PIN-kod om du får ett nytt kort
-Memorera din pinkod!+Memorera din pinkod! ​Om du glömmer den kan du också få tag i den i efterhand enligt svaret ovan.
  
  
Line 68: Line 68:
 Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort: Logga in med ditt [[lucat|LUCAT-id]] på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort:
  
-  * **https://​lukortet.srv.lu.se/**+  * **https://​lukortet.lu.se/​**
  
  
Line 76: Line 76:
  
  
-==== Varför fungerar mitt kort inte automatiskt i Kårhuset ​och Studiecentrum?​ ====+==== Varför fungerar mitt kort inte automatiskt i KårhusetStudiecentrum ​eller Navet? ====
  
 Även om korten framställs centralt, är alla passagesystem i alla olika byggnader inom LTH ännu inte sammankopplade. Arbete pågår med att ändra på detta, men det är förenat med stora kostnader. Även om korten framställs centralt, är alla passagesystem i alla olika byggnader inom LTH ännu inte sammankopplade. Arbete pågår med att ändra på detta, men det är förenat med stora kostnader.
-Behöver du åtkomst till Kårhuset ​och Studiecentrum,​ kontakta ​Jan-Åke enligt ovan.+Behöver du åtkomst till KårhusetStudiecentrum ​eller Navet, kontakta ​LU-kortet ​enligt ovan.
  
  
Line 113: Line 113:
 ==== Jag har fått in ett upphittat kort. Vad ska jag göra med det? ==== ==== Jag har fått in ett upphittat kort. Vad ska jag göra med det? ====
  
-Upphittade LU-kort kan skickas direkt med internpost till Gustaf Scheja på Studiecentrum (hämtställe ​8).+Upphittade LU-kort kan skickas direkt med internpost till LU-kortet, ​hämtställe ​54. 
  
-Skicka **inte** upphittade kort till polisen, trots att det står en uppmaning om detta tryckt på korten. Polisen skickar enbart tillbaka korten till universitetet. Skicka istället upphittade kort direkt till Gustaf enligt ovan, så slipper de valsa runt i onödan. 
  
  
Line 127: Line 127:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan för information om vart du ska vända dig i de olika fallen.+Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan och **https://​lukortet.lu.se/​**. 
 +Skulle ​du inte bli hjälpt av dessa sidor kan du kontakta LU-kortet genom [[Servicedesk]] på **<​servicedesk@lu.se>​** eller anknytning **29000**. 
  
-Behöver du få ett nytt kort producerat, kontakta kortexpeditionen. Kontaktuppgifter och öppettider finns på **http://​www.lu.se/​lukortet/​**. 
  
kort.txt · Last modified: 2017-12-18 11:12 by cr