User Tools

Site Tools


kort

Kort

Bakgrund

Alla anställda och studenter på Lunds universitet ska ha ett personligt kort med namn och bild. Detta kort fungerar både som passerkort och ID-kort på universitetet. Ska man vistas i husen utanför normal arbetstid är man skyldig att kunna visa upp kortet.

Kort för anställda är märkta “Employee”, och har uppgift om institutionstillhörighet. Kort för studenter är på motsvarande sätt märka “Student”.

Se mer information om korten på https://lukortet.lu.se.

Frågor och svar

Jag är anställd och behöver ett kort. Hur gör jag?

 1. Kontrollera först att dina uppgifter i Lucat stämmer. Uppgifterna i Lucat måste vara korrekta innan ett kort kan skapas. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta katalogansvarig på din avdelning innan du går vidare.
 2. Kontakta kortexpeditionen för kortutdelning. Kortexpeditionens öppettider finns på https://lukortet.lu.se/ och närmaste kortutdelningsexpedition för LTH är belägen i Studiecentrums entréplan. Undvik om möjligt terminsstartstider, då kortutdelningen till studenter är som intensivast! Vid kortutdelningstillfället kommer en bild av dig att tas, och ett kort produceras sedan direkt. Du får även en fyrsiffrig pinkod till ditt kort skickad till dig per e-post. Denna pinkod går inte att byta. Memorera pinkoden — du får absolut ej förvara den tillsammans med ditt kort! Skulle du glömma pinkoden till kortet kan du komma åt den genom att logga in på https://lukortet.lu.se/.
 3. Ditt nyproducerade kort fungerar som passerkort i alla byggnader inom LU. I de flesta hus aktiveras kortet automatiskt. Det tar allt mellan fem minuter och ett dygn beroende på vilket passersystem huset använder. Däremot fungerar kortet inte automatiskt i Kårhuset, Studiecentrum eller Navet. Behöver du komma in i dessa byggnader, kontakta lukortet@lu.se. Inkludera personnummer eller lucat-id i mailet.

Vilken är min pinkod till kortet?

Den fyrsiffriga pinkoden till ditt kort, tillsammans med det id-foto som togs av dig i samband med kortutdelningen, hittar du på nedanstående sida. Logga in med ditt LUCAT-id.

Jag har glömt min pinkod. Hur gör jag?

Logga in med ditt LUCAT-id på följande adress, så kan du själv ta reda på din pinkod:

Jag vill byta pinkod! Hur gör jag?

Pinkoden går tyvärr, av praktiska skäl, ej att byta. Då kortet framställs generas av säkerhetsskäl en slumpmässig pinkod, och kortuppgifterna distribueras sedan automatiskt ut till många olika passagesystem. Av praktiska skäl går det ej att ändra uppgifterna i alla system i efterhand. Däremot behåller du din PIN-kod om du får ett nytt kort. Memorera din pinkod! Om du glömmer den kan du också få tag i den i efterhand enligt svaret ovan.

Det togs en bild av mig i samband med kortutdelningen. Var hittar jag den?

Logga in med ditt LUCAT-id på följande adress, så kan du komma åt din egen bild och annan information som är knuten till ditt kort:

Varför fungerar mitt kort inte med de beröringsfria kortläsarna som finns i en del hus?

I en del hus finns beröringsfria kortläsare. Om du håller upp ditt kort framför en beröringsfri läsare, och läsaren inte reagerar på kortet (inte piper till) har du med största sannolikhet ett äldre kort, som saknar trådlös funktion. Du måste då byta ut ditt kort mot ett nyare kort. Kontakta kortexpeditionen enligt ovan.

Varför fungerar mitt kort inte automatiskt i Kårhuset, Studiecentrum eller Navet?

Även om korten framställs centralt, är alla passagesystem i alla olika byggnader inom LTH ännu inte sammankopplade. Arbete pågår med att ändra på detta, men det är förenat med stora kostnader. Behöver du åtkomst till Kårhuset, Studiecentrum eller Navet, kontakta LU-kortet enligt ovan.

Varför fungerar mitt kort inte i de beröringsfria kortläsarna av typen Salto, som finns i en del dörrar?

 1. Salto-uppdateringsläsare Kontrollera först att ditt kort är uppdaterat i Salto-systemet genom att hålla upp det en stund framför en s.k. Salto-uppdateringsläsare. Uppdateringsläsare för Salto finns det ofta minst en utav i varje byggnad där dörrar med Salto-kortläsare finns. Uppdateringsläsaren ser till att de dörrbehörigheter du har tillgång till, skrivs in på ditt kort. Salto-uppdateringarna är färskvara och håller maximalt ett dygn. Därför måste du uppdatera ditt kort framför en uppdateringsläsare minst en gång varje dag.
  1. Om uppdateringen misslyckas (Salto-uppdateringsläsaren fortsätter att indikera rött trots att du hållit upp kortet framför uppdateringsläsaren en stund), kan det vara så att ditt kort inte finns med i Salto-systemet. Du kan då behöva ett nytt kort. Kontakta kortexpeditionen enligt ovan.
 2. Salto-lås i dörr Om uppdateringen lyckas (Salto-uppdateringsläsaren lyser grönt efter genomförd uppdatering) men du ändå inte kommer in genom den dörr med Salto-läsare som du vill komma in i, kontakta den som är ansvarig för Salto-systemet i din organisation, så att vederbörande kan lägga på rätt behörighet på ditt kort i Salto. För kansliets del är det Jan-Åke Nilsson, som kontaktas enligt ovan.

Hur använder jag det runda Salto-lås som finns i min dörr?

Salto-lås av rund utskjutande typI en del dörrar finns det Salto-lås i form av en utskjutande cylinder. Dessa lås är av en manuell typ och avsedda för eftermontage i befintliga dörrar, och fungerar lite annorlunda än den andra typen av Salto-lås som är integrerad i dörrar.

Låsa upp

 1. Se till att ditt kort har uppdaterats i en Salto-uppdateringsläsare det senaste dygnet enligt ovan.
 2. Håll ditt kort mot Salto-låset.
 3. Efter det att låset lyst grönt, vrid cylindern för att låsa upp dörren, tills du hör att låset öppnas. Tryck sedan ner handtaget och öppna dörren.

Låsa

 1. Stäng dörren.
 2. Håll ditt kort mot Salto-låset.
 3. Efter det att låset lyst grönt, vrid cylindern tills du hör att låset låses.

Jag har fått in ett upphittat kort. Vad ska jag göra med det?

Upphittade LU-kort kan skickas direkt med internpost till LU-kortet, hämtställe 54.

Jag misstänker att en obehörig person finns i huset. Vad gör jag?

Kontakta vakten (Securitas) på anknytning 20700 (046-2220700).

Support

Har du problem med kortet? Se frågorna och svaren ovan och https://lukortet.lu.se/. Skulle du inte bli hjälpt av dessa sidor kan du kontakta LU-kortet genom Servicedeskservicedesk@lu.se eller anknytning 29000.

kort.txt · Last modified: 2017-12-18 11:12 by cr