User Tools

Site Tools


konferenssamtal

Hur kan jag ringa konferenssamtal ifrån min egen fasta telefon?

Det går att ringa konferenssamtal ifrån din egen fasta telefon, och på så sätt ordna en enkel telefonkonferens. Meridiantelefonerna (E-huset) stöder upp till tre samtalsdeltagare, medan ip-telefonerna (Kårhuset, Studiecentrum, IKDC) stöder upp till sex deltagare.

För instruktioner, se LDC:s information på följande adress: http://www.ldc.lu.se/tjanster/telefoni/konferenssamtal-telemote

konferenssamtal.txt · Last modified: 2015-05-18 14:55 by peterv