User Tools

Site Tools


konferensrum

Konferensrum och lokalbokning

Nedan finns en tabell över de konferensrum och grupprum som finns tillgängliga för kanslipersonal. Bokningar kan du oftast göra själv i Outlook; se avsnittet bokning nedan.

Om du misslyckas med att boka en tid beror detta på att du saknar rättigheter för detta. Kontakta i så fall oss på Helpdesk, så tar vi reda på hur bokningen i så fall kan göras. Lokaler märkta med en asterisk, t ex Pepparholm*, är endast bokningsbara via TimeEdit 3.

Lokaler

E-huset

Lokal Sittplatser Dator Telefon Projektor Ljud- anläggning Kanslinätet Eduroam
Mentorsrum(E:1152) - Nej Nej Nej Nej Ja Ja
SNACK(E:1506) - Ja Nej Ja Nej Ja Ja
E:A* 210 Nej Nej Ja Ja Nej Ja
E:B* 118 Nej Nej Ja Ja Nej Ja
E:C* 70 Nej Nej Ja Ja Nej Ja
E:1406* 78 Nej Nej Ja Ja Nej Ja
E:1426* 27 Nej Nej Ja Ja Nej Ja

De lokaler i E-huset som bokas via TimeEdit 3 sköts av E-husets vaktmästeri. Övriga lokaler sköts av SoT.

Kårhuset

Lokal Sittplatser Telefon Projektor Ljud- anläggning Kanslinätet Eduroam
Annetorp Används som vanligt arbetsrum fr o m 2012-09-03 - 24855 Ja Nej Ja Ja
Hollywood - Ja Nej Ja Ja
Fakultetsklubben1) - 24668 (analog telefon 29722) Ja2) Ja Ja Ja
Pratsalen3) - Snart Nej ? ?
Pålsjö - 21790 Nej Nej Ja Ja
Smörlyckan - 20674 (analog telefon 29722) Ja Nej Ja Ja
Aulan* 400 Ja Ja Nej Ja
Hörsalen* 200 Ja Ja Nej Ja
Gasquesalen* 120 Nej Ja Nej Ja

Lokaler i Kårhuset sköts av SoT.

I de lokaler i Kårhuset där det finns kanslinät, finns kanslinätet i samtliga nätverksuttag i lokalen, förutsatt att uttagen inte är märkta med något annat.

Lokal Sittplatser Telefon Projektor Ljud- anläggning Kanslinätet Eduroam
Ventilen plan2 Rum 241 8 Nej Nej Nej Ja Ja
Kilen, plan 2 10 Nej Nej Ja - via TV Nej Ja

Studiecentrum

Lokal Sittplatser Telefon Projektor Ljud- anläggning Kanslinätet Eduroam
Utställningsytan - Nej Nej Nej Ja
Brunnen* 24 Ja Nej Nej Ja
Pepparholm* 36 Ja Nej Nej Ja
Saltholm* 16 Ja Nej Nej Ja
Rum 204A (norra grupprummet)4) Nej Nej Ja Ja
Grottan (Rum 205)5) Nej Nej Ja Ja

Alla lokaler i Studiecentrum sköts av SoT.

Bokning

De flesta konferensrummen ovan kan du själv boka i Outlook. Undantag är de konferensrum ovan som istället ska bokas via TimeEdit 3, och vissa konferensrum som bokas via Outlook men där endast vissa har behörighet att boka. Övriga lokaler är fritt fram för vem som helst på kansliet att boka via Outlook.

Man bokar lokal samtidigt som man bokar ett möte. Kansliets lokaler går att söka efter i adressboken. Kalendrarna för de bokningsbara lokalerna fungerar som vilken Outlook-kalender som helst. För att boka, lägg in ett “möte” med lokalen på samma sätt som man bokar in möten med personer.

Undvik gärna att lägga in lokalbokningar som s.k. “heldagsaktivitet” i kalendern. Dessa syns inte lika bra som andra bokade tider i kalendern. För tydlighets skull, lägg istället in bokningen som en tidsbokning över en tid, till exempel 8.00-16.00 om det är hela dagen. Då syns bokningen tydligare för alla.

Tips: Du vet väl att det går att kopiera, klippa och klistra in tider i kalendrar i Outlook? Ctrl+C kopierar, Ctrl+V klistrar in.

Du kan givetvis också flytta en tid genom att dra med muspekaren, men du kan också enkelt duplicera den, genom att hålla tangenten Ctrl nedtryckt samtidigt som du drar. På så sätt kan du till exempel lägga upp en bokning över en dag, och sedan enkelt kopiera den till fler dagar, ifall det rör sig om ett möte/bokning som återkommer flera dagar på samma tider.

Uppställning

I många av lokalerna som har en kortläsare med knappsats vid entrén till lokalen, finns även en uppställningsfunktion kopplad till denna. Uppställningsfunktionen gör att dörren under en tid kan låsas upp, vilket gör att eventuella gäster inte behöver använda kort för att komma in i rummet.

Uppställningsfunktionen fungerar lite olika beroende på vilket hus det gäller.

Kårhuset, Studiecentrum & Navet

För att kunna ställa upp dörrar i Kårhuset och Studiecentrum måste du få uppställningsrättigheter på de områden/läsare som du ska ställa upp. Uppställningsrättigheter får du av den lokalansvarige för de områden i husen som du ska ställa upp.

Ställa upp dörr

För att ställa upp en dörr i ett antal minuter tryck in följande kombination:

*25mmm<Kort><Kod>

Där mmm står för antalet minuter som du vill ställa upp dörren (alltid tre siffror), <Kort> betyder håll upp ditt kort mot läsaren och <Kod> är den koden som hör till kortet. Om dörren ställer upp sig så blinkar den grönt och piper en liten stund för att markera att kommandot är mottaget. När läsarens gröna lysdiod lyser med ett fast sken så är dörren uppställd.

  • Exempel 1. Ställa upp dörren i 2 timmar (=120 minuter):
    *25120<Kort><Kod>
  • Exempel 2. Ställa upp dörren i 30 minuter:
    *25030<Kort><Kod>

Ställa av en dörr, låsning

För att ställa av eller låsa en dörr, gör bara samma procedur som för att ställa upp den, men mata bara in 0 minuter.

*25000<Kort><Kod>

Invänta att den gröna lysdiodens fasta sken slocknar så är dörren nu låst.

Support

Om det är problem med möbler, projektorer, OH-apparater, AV-utrustning eller liknande i konferenslokalen, kontakta SoT. Undantaget är de lokaler i E-huset som bokas via TimeEdit 3, som istället sköts av E-husets vaktmästeri.

Om det är problem med något datornätverk i någon konferenslokal, kontakta Helpdesk.

1)
Fakultetsklubben bokas via rektorskontoret eller SoT.
2)
Projektoranslutningen sitter i konferensbordet i luckan näst längst fram.
3)
Pratsalen, Fakultetsklubbens gamla matsal bokas av Husprefekt, Jan-Åke Nilsson
4)
Detta rum bokas via papperskalender på plats.
5)
Detta rum bokas via Outlook
konferensrum.txt · Last modified: 2017-05-31 13:20 by pelle