User Tools

Site Tools


konferensrum

Konferensrum och lokalbokning

Lokaler på LTH

Sammanställning

http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/lokalbokning/lokalinformationbokning/ finns en sammanställning över de lokaler som LTH använder. På den sidan hittar du bl.a. information om hur lokalerna bokas och vilken utrustning som finns i respektive lokal.

Bokning

http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/lokalbokning/ finns instruktioner för bokning, bokningsregler, debiteringsinformation och prisuträknare för lokalkostnad.

Se även instruktioner i dokumentet bokning_av_lokaler_i_timeedit_3_pa_lth.pdf.

Bokning av lokaler på LTH:s kansli

Bokning av lokaler på LTH:s kansli sker i TimeEdithttps://se.timeedit.net/web/lu/db1/lugem1/ri1Q5.html. Om du inte har behörighet att boka genom den sidan (det syns inga lokaler som du kan boka), får du istället boka genom att använda den ovanstående bokningssidan.

Debitering

http://www.lth.se/medarbetare/forska-utbilda/schemalaeggninglokalbokning/lokalbokning/debiteringsrapporter-fraan-timeedit/ finns information om lokaldebitering. Den här sidan länkar till en molntjänst, där du hittar debiteringsrapporterna ur TimeEdit. På sidan hittar även en kort lathund för hur man gör för att hitta den information man är intresserad av i debiteringsrapporten.

Debiteringssida i TimeEdit

Sidan https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lu1/ri1Q5004.html i TimeEdit innehåller information om lokaldebitering och kan användas som komplement till debiteringsrapporterna ovan. Du kan söka ut allt om en lokalbokning utom vad den kostade.

Upplåsning och uppställning

Om lokalen bokats i tid via TimeEdit, blir lokalen i de flesta fall helt automatiskt upplåst till tiden för bokningen.

Detta gäller i de flesta byggnader, utom vissa byggnader där upplåsningar istället läggs in manuellt ifrån de bokningar som gjorts i TimeEdit.

Uppställning

I många av lokalerna som har en kortläsare med knappsats vid entrén till lokalen, finns även en uppställningsfunktion kopplad till denna. Uppställningsfunktionen gör att dörren under en tid kan låsas upp, vilket gör att eventuella gäster inte behöver använda kort för att komma in i rummet.

Uppställningsfunktionen fungerar lite olika beroende på vilket hus det gäller.

Kårhuset, Studiecentrum och Navet

För att kunna ställa upp dörrar i Kårhuset och Studiecentrum måste du få uppställningsrättigheter på de områden/läsare som du ska ställa upp. Uppställningsrättigheter får du av den lokalansvarige för de områden i husen som du ska ställa upp.

Ställa upp dörr

För att ställa upp en dörr i ett antal minuter tryck in följande kombination:

*25mmm<Kort><Kod>

Där mmm står för antalet minuter som du vill ställa upp dörren (alltid tre siffror), <Kort> betyder håll upp ditt kort mot läsaren och <Kod> är den koden som hör till kortet. Om dörren ställer upp sig så blinkar den grönt och piper en liten stund för att markera att kommandot är mottaget. När läsarens gröna lysdiod lyser med ett fast sken så är dörren uppställd.

  • Exempel 1. Ställa upp dörren i 2 timmar (=120 minuter):
    *25120<Kort><Kod>
  • Exempel 2. Ställa upp dörren i 30 minuter:
    *25030<Kort><Kod>
Ställa av en dörr, låsning

För att ställa av eller låsa en dörr, gör bara samma procedur som för att ställa upp den, men mata bara in 0 minuter.

*25000<Kort><Kod>

Invänta att den gröna lysdiodens fasta sken slocknar så är dörren nu låst.

Support

Om det är problem med utrustning t.ex. möbler, projektorer, OH-apparater, AV-utrustning, datornätverk eller liknande i konferenslokalen, kontakta i första hand husets vaktmästeri eller reception (om sådan finns) och i andra hand LTH Support.

Om lokalen ägs av en institution bör du i första hand kontakta institutionens tekniker och i andra hand LTH Support.

Uppstår det problem med ditt eller dina gästers LU-kort bör du i första hand besöka LU-kortets supportsidor på https://lukortet.lu.se och i andra hand kontakta LU-kortets support på lukortet@lu.se.

konferensrum.txt · Last modified: 2017-09-26 07:38 by cr