User Tools

Site Tools


kodlas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kodlas [2015-05-13 13:45]
cr
kodlas [2018-05-18 14:15] (current)
cr
Line 12: Line 12:
  
   - Leta upp kodlåset i datorväskan. Det ser ut som i bilden nedan. {{kodlas-1.jpg?​300}}   - Leta upp kodlåset i datorväskan. Det ser ut som i bilden nedan. {{kodlas-1.jpg?​300}}
-  - {{  kodlas-2.jpg?​150}} Ta reda på den fyrsiffriga koden till kodlåset. Koden anger vi inte här, utan kontakta [[Helpdesk]] eller [[SoT]] om du inte redan fått koden. De fyra siffrorna i koden ska anges uppifrån och ned, när kodlåset hålls på det håll som bilden till höger visar. ​+  - {{  kodlas-2.jpg?​150}} Ta reda på den fyrsiffriga koden till kodlåset. Koden anger vi inte här, utan kontakta [[LTH Support]] om du inte redan fått koden. De fyra siffrorna i koden ska anges uppifrån och ned, när kodlåset hålls på det håll som bilden till höger visar. ​
   - När du angett rätt kod, testa att trycka in knappen på låset. Om du angett rätt kod ska du kunna trycka in knappen på låset helt. {{kodlas-4.jpg?​300}}   - När du angett rätt kod, testa att trycka in knappen på låset. Om du angett rätt kod ska du kunna trycka in knappen på låset helt. {{kodlas-4.jpg?​300}}
   - Trä låset i en ögla runt något **fast** objekt i närheten, exempelvis ett väggfast element eller rör, eller i bordsunderredet.   - Trä låset i en ögla runt något **fast** objekt i närheten, exempelvis ett väggfast element eller rör, eller i bordsunderredet.
kodlas.txt · Last modified: 2018-05-18 14:15 by cr