User Tools

Site Tools


kodlas

Kodlås

Om du har tillgång till en bärbar dator, antingen permanent eller tillfälligt genom en lånedator, ska datorn ovillkorligen låsas fast när du använder den. Detta för att förhindra tillgrepp om du tillfälligt behöver lämna datorn utan uppsikt, av någon anledning.

För detta ändamål ska det finnas ett vajerkodlås i datorväskan. Nedan finns instruktioner för hur man använder detta kodlås. Observera att vajerkodlåset inte är ett stöldskydd, utan endast ett tillgreppsskydd. Lämnar du datorn någon längre stund, ska datorn istället låsas in dolt i ett kassaskåp eller liknande. Vajerkodlåset är inget skydd mot den tjuv som har med sig avbitartång eller andra liknande verktyg.

Gör så här

  1. Leta upp kodlåset i datorväskan. Det ser ut som i bilden nedan. ASCII
  2. ASCII Ta reda på den fyrsiffriga koden till kodlåset. Koden anger vi inte här, utan kontakta LTH Support om du inte redan fått koden. De fyra siffrorna i koden ska anges uppifrån och ned, när kodlåset hålls på det håll som bilden till höger visar.
  3. När du angett rätt kod, testa att trycka in knappen på låset. Om du angett rätt kod ska du kunna trycka in knappen på låset helt. ASCII
  4. Trä låset i en ögla runt något fast objekt i närheten, exempelvis ett väggfast element eller rör, eller i bordsunderredet.
  5. ASCII Leta reda på hålet för låset i datorn, det s.k. Kensington-fästet. Oftast finns det på baksidan av datorn och är märkt med Kensington-låssymbolen Kensington-låssymbolen Kensington-fästet kan till exempel se ut som i bilden till höger.
  6. Tryck in låsknappen och för in låset i fästet. ASCII
  7. ASCII Se till att låset sitter fast, och kom ihåg att vrida siffrorna på låset så att koden inte är synlig.

Tänk på att vajerkodlåset endast är ett tillfälligt skydd om du kortvarigt behöver lämna datorn utom synhåll. Behöver du lämna datorn en längre tid, ska datorn istället låsas in dolt i ett kassaskåp eller motsvarande.

kodlas.txt · Last modified: 2018-05-18 14:15 by cr