User Tools

Site Tools


kanslin

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
kanslin [2015-06-03 10:51]
perf
kanslin [2018-02-28 10:23]
cr
Line 6: Line 6:
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
-Här finns information som vänder sig till specifikt anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:+Här finns information som vänder sig specifikt ​till anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
  
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
kanslin.txt · Last modified: 2019-02-19 12:35 by cr