User Tools

Site Tools


kanslin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
kanslin [2015-06-03 10:51]
perf
kanslin [2018-02-28 10:23]
cr
Line 6: Line 6:
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
-Här finns information som vänder sig till specifikt anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:+Här finns information som vänder sig specifikt ​till anställda på Kansli N. Se även den gemensamma informationen för anställda på LTH:
  
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
kanslin.txt · Last modified: 2019-02-19 12:35 by cr