User Tools

Site Tools


kanslimoten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kanslimoten [2017-03-08 11:51]
cr
kanslimoten [2017-03-09 20:14] (current)
robert [Att presentera på mötet]
Line 22: Line 22:
  
   * Skicka PowerPoint-bildspel som ska användas i presentation på mötet senast dagen innan till den som skickat ut inbjudan till mötet.   * Skicka PowerPoint-bildspel som ska användas i presentation på mötet senast dagen innan till den som skickat ut inbjudan till mötet.
-  * Under mötet, använd den presentatörsmikrofon som finns. +  * Under mötet, använd den presentatörsmikrofon som finns och prata in i mikrofonen. Pratar man "​från"​ mikrofonen så hörs det dåligt för åhörarna som är anslutna via Skype för företag
-  * Behöver du peka i bildspelet ​finns det en särskild pekare ​som kan användas.+  * Behöver du peka i bildspelet ​så pekar man med muspekaren efter att man valt att denna ska visas som en laserpekare i powerpoint.
   * Om du får frågor från publiken, upprepa frågorna, så att de som deltar på distans får möjlighet att höra frågorna.   * Om du får frågor från publiken, upprepa frågorna, så att de som deltar på distans får möjlighet att höra frågorna.
  
kanslimoten.txt · Last modified: 2017-03-09 20:14 by robert