User Tools

Site Tools


kanslimoten

Kanslimöten

Här finns beskrivet hur vi ordnar med tekniken för kanslimöten på LTH:s kansli. Kanslimötena sänds även som videomöten för att de som inte har möjlighet att närvara på plats ska kunna delta på distans.

Ansluta till kanslimötet på distans

Vi använder Skype för företag för att sända kanslimötena.

 1. Se till i förväg, gärna senast dagen innan, till att du har Skype för företag installerat på den dator du vill använda, och testa att logga in i programmet, så att du vet att det fungerar.
 2. När dagen för kanslimötet är kommen, klicka på “Anslut via Skype” i den Outlook-inbjudan som du fått till mötet. Du ansluts nu till mötet. Gör gärna detta lite innan mötet startar, så att du kan vara säker på att allt fungerar, även t.ex. ljud och bild från mötet till din dator.

Inspelade kanslimöten

Mötena spelas även in. Inspelningarna är tillgängliga i efterhand på FIXME.

Sända kanslimötet

Här är lite punkter att tänka på för den som ska sända mötet, eller presentera på mötet.

Att presentera på mötet

 • Skicka PowerPoint-bildspel som ska användas i presentation på mötet senast dagen innan till den som skickat ut inbjudan till mötet.
 • Under mötet, använd den presentatörsmikrofon som finns och prata in i mikrofonen. Pratar man “från” mikrofonen så hörs det dåligt för åhörarna som är anslutna via Skype för företag.
 • Behöver du peka i bildspelet så pekar man med muspekaren efter att man valt att denna ska visas som en laserpekare i powerpoint.
 • Om du får frågor från publiken, upprepa frågorna, så att de som deltar på distans får möjlighet att höra frågorna.

Att tänka på angående tekniken för mötet

 • Dator
  • presentationsläge
  • energiinställningar
 • Headset/mikrofon
 • Kamera
  • Inspelning
  • Delning av skärm
 • Fjärrstyrning

FIXME

kanslimoten.txt · Last modified: 2017-03-09 20:14 by robert