User Tools

Site Tools


kansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
kansli [2015-06-02 23:52]
perf created
kansli [2019-02-19 12:36] (current)
cr
Line 1: Line 1:
 <wrap round info>​[[en:​kansli|This page in English]]</​wrap>​ <wrap round info>​[[en:​kansli|This page in English]]</​wrap>​
  
-====== LTHs kansli ======+====== ​Information för anställda på LTHs kansli ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på LTH:s kansli.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.lth.se|LTH:s kansli]].
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
Line 10: Line 10:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +==== Allmänt ====
 +
 +  * [[Bytet av e-postdomän för kansliet]]
 +
  
 ==== I konferensrummet ==== ==== I konferensrummet ====
Line 18: Line 23:
   * Boka och använda vår [[låneutrustning]]:​ Våra bärbara [[lånedatorer]], ​ [[låneprojektorer]],​ och vår [[lånekameror|lånekamera]]   * Boka och använda vår [[låneutrustning]]:​ Våra bärbara [[lånedatorer]], ​ [[låneprojektorer]],​ och vår [[lånekameror|lånekamera]]
   * Använda den fasta [[projektorer|projektorn]] i konferensrummet   * Använda den fasta [[projektorer|projektorn]] i konferensrummet
-  * Använda ​de trådlösa ​nätverken ​[[Eduroam]] eller [[Weblogon]] +  * Använda ​det trådlösa ​nätverket ​[[Eduroam]] 
-  * Använda det fasta [[kanslinätet]] i konferensrummen+  * Använda det fasta [[natverket_kansli|kanslinätet]] i konferensrummen
   * Använda [[kodlås]] till bärbar dator   * Använda [[kodlås]] till bärbar dator
   * Undvika [[malware|sabotageprogram]]   * Undvika [[malware|sabotageprogram]]
  
kansli.1433281968.txt.gz · Last modified: 2015-06-02 23:52 by perf