User Tools

Site Tools


kansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kansli [2016-03-10 12:11]
cr [I konferensrummet]
kansli [2019-02-19 12:36]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på LTHs kansli ====== ====== Information för anställda på LTHs kansli ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på LTH:s kansli.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[http://​www.lth.se|LTH:s kansli]].
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
Line 10: Line 10:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
kansli.txt · Last modified: 2019-02-19 12:36 by cr