User Tools

Site Tools


kansli

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
kansli [2016-03-10 12:11]
cr [I konferensrummet]
kansli [2018-02-02 11:41]
cr
Line 10: Line 10:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
kansli.txt · Last modified: 2019-02-19 12:36 by cr