User Tools

Site Tools


kansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
kansli [2015-06-03 10:50]
perf
kansli [2019-02-19 12:36]
cr
Line 3: Line 3:
 ====== Information för anställda på LTHs kansli ====== ====== Information för anställda på LTHs kansli ======
  
-Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på LTH:s kansli.+Ditt IP-nummer visar att du sitter vid en dator på [[https://​www.lth.se|LTH:s kansli]].
  
 <WRAP tip> <WRAP tip>
Line 10: Line 10:
   * [[gemensamt|Gemensam information]]   * [[gemensamt|Gemensam information]]
  
-Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[Helpdesk]].+Vi utökar dessa sidor med information löpande. Har du något förslag på vad som kan förbättras,​ kontakta [[LTH Support]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +==== Allmänt ====
 +
 +  * [[Bytet av e-postdomän för kansliet]]
 +
  
 ==== I konferensrummet ==== ==== I konferensrummet ====
Line 18: Line 23:
   * Boka och använda vår [[låneutrustning]]:​ Våra bärbara [[lånedatorer]], ​ [[låneprojektorer]],​ och vår [[lånekameror|lånekamera]]   * Boka och använda vår [[låneutrustning]]:​ Våra bärbara [[lånedatorer]], ​ [[låneprojektorer]],​ och vår [[lånekameror|lånekamera]]
   * Använda den fasta [[projektorer|projektorn]] i konferensrummet   * Använda den fasta [[projektorer|projektorn]] i konferensrummet
-  * Använda ​de trådlösa ​nätverken ​[[Eduroam]] eller [[Weblogon]] +  * Använda ​det trådlösa ​nätverket ​[[Eduroam]] 
-  * Använda det fasta [[kanslinätet]] i konferensrummen+  * Använda det fasta [[natverket_kansli|kanslinätet]] i konferensrummen
   * Använda [[kodlås]] till bärbar dator   * Använda [[kodlås]] till bärbar dator
   * Undvika [[malware|sabotageprogram]]   * Undvika [[malware|sabotageprogram]]
  
kansli.txt · Last modified: 2019-02-19 12:36 by cr