User Tools

Site Tools


java

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
java [2017-09-18 12:20]
cr
java [2017-10-02 08:13] (current)
robert
Line 19: Line 19:
  
 ==== Har jag Java på min dator? ==== ==== Har jag Java på min dator? ====
- 
-Ja! [[LTH Support]] ser till att Java, i allmänhet i senaste version, är automatiskt installerat på samtliga datorer. 
  
 Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle: Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle:
java.1505730019.txt.gz · Last modified: 2017-09-18 12:20 by cr