User Tools

Site Tools


java

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
java [2015-10-22 13:50]
cr
java [2017-10-02 08:13] (current)
robert
Line 19: Line 19:
  
 ==== Har jag Java på min dator? ==== ==== Har jag Java på min dator? ====
- 
-Ja! [[Helpdesk]] ser till att Java, i allmänhet i senaste version, är automatiskt installerat på samtliga datorer. 
  
 Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle: Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle:
Line 31: Line 29:
 ==== Jag får ett meddelande om att min webbläsare inte stödjer Java. Vad ska jag göra? ==== ==== Jag får ett meddelande om att min webbläsare inte stödjer Java. Vad ska jag göra? ====
  
-Många moderna webbläsare som [[Chrome]], [[Edge]] med flera stödjer inte längre Java.+Många moderna webbläsare som [[Chrome]], [[Edge]] med flera stödjer inte längre Java((Se bland annat https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​chrome.xml och https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​win10_faq.xml.)).
  
 Lösningen är att istället använda [[ie|Internet Explorer]] om man behöver komma åt ett administrativt system som kräver Java. Internet Explorer stödjer fortfarande Java. Lösningen är att istället använda [[ie|Internet Explorer]] om man behöver komma åt ett administrativt system som kräver Java. Internet Explorer stödjer fortfarande Java.
Line 38: Line 36:
 ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ==== ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] och beskriv felmeddelandet och den programvara eller webbplats du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan olika krav på Java-versioner från olika administrativa system.+Kontakta [[LTH Support]] och beskriv felmeddelandet och den programvara eller webbplats du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan olika krav på Java-versioner från olika administrativa system.
  
 I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister och andra felrättningar,​ vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går.  I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister och andra felrättningar,​ vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går. 
Line 45: Line 43:
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Kontakta [[Helpdesk]].+Kontakta [[LTH Support]].
java.1445514633.txt.gz · Last modified: 2015-10-22 13:50 by cr