User Tools

Site Tools


java

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
java [2015-06-30 09:54]
cr [Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra?]
java [2017-10-02 08:13] (current)
robert
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​java|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Java ====== ====== Java ======
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Java är programvara på datorn som i sin tur möjliggör körning av vissa andra programvaror. ​I vissa fall är det programvaror som kan användas direkt i en webbläsare,​ t.ex. i [[ie|Internet Explorer]]. Bland annat många administrativa system kräver Java.+Java är programvara på datorn som i sin tur möjliggör körning av vissa andra programvaror. ​Java möjliggör körning av programvaror som i vissa fall kan användas direkt i en webbläsare,​ t.ex. i [[ie|Internet Explorer]]. Bland annat många administrativa system kräver Java.
  
  
Line 17: Line 19:
  
 ==== Har jag Java på min dator? ==== ==== Har jag Java på min dator? ====
- 
-Ja! [[Helpdesk]] ser till att Java, i allmänhet i senaste version, är automatiskt installerat på samtliga datorer. 
  
 Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle: Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören Oracle:
Line 26: Line 26:
 Klicka på länken "Har jag Java?" och följ instruktionerna för att testa din version av Java. Klicka på länken "Har jag Java?" och följ instruktionerna för att testa din version av Java.
  
 +
 +==== Jag får ett meddelande om att min webbläsare inte stödjer Java. Vad ska jag göra? ====
 +
 +Många moderna webbläsare som [[Chrome]], [[Edge]] med flera stödjer inte längre Java((Se bland annat https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​chrome.xml och https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​win10_faq.xml.)).
 +
 +Lösningen är att istället använda [[ie|Internet Explorer]] om man behöver komma åt ett administrativt system som kräver Java. Internet Explorer stödjer fortfarande Java.
  
  
 ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ==== ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] och beskriv felmeddelandet och den programvara eller webbplats du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan olika krav på Java-versioner från olika administrativa system.+Kontakta [[LTH Support]] och beskriv felmeddelandet och den programvara eller webbplats du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan olika krav på Java-versioner från olika administrativa system.
  
 I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister och andra felrättningar,​ vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går.  I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister och andra felrättningar,​ vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går. 
  
  
 +===== Support =====
  
 +Kontakta [[LTH Support]].
java.1435650870.txt.gz · Last modified: 2015-06-30 09:54 by cr