User Tools

Site Tools


java

This is an old revision of the document!


Java

Bakgrund

Java är programvara på datorn som i sin tur möjliggör körning av vissa andra programvaror. I vissa fall är det programvaror som kan användas direkt i en webbläsare, t.ex. i Internet Explorer. Java används bland annat för många administrativa system.

Frågor och svar

Vilken utgåva av Java installeras?

Den utgåva av Java som installeras som standard på våra datorer för administrativ personal är Java Runtime Environment (JRE). Det är en minimal utgåva som innehåller precis så mycket som behövs för de administrativa systemen.

På datorer i studentdatorsalar och i labbmiljö är det istället Java Development Kit (JDK) som installeras. Det är en betydligt större utgåva som dessutom innehåller det som behövs för utveckling av programvaror i Java.

Har jag Java på min dator?

Ja! Helpdesk ser till att Java, i allmänhet i senaste version, är automatiskt installerat på samtliga datorer.

Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från Oracle:

http://www.java.com/

Klicka på länken “Har jag Java?” och följ instruktionerna för att testa din version av Java.

Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra?

Kontakta Helpdesk och beskriv felmeddelandet och den programvara du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan kraven på Java från olika administrativa system.

I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister, vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går.

java.1435650163.txt.gz · Last modified: 2015-06-30 09:42 by cr