User Tools

Site Tools


java

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
java [2015-06-30 09:42]
cr
java [2017-10-02 08:13] (current)
robert
Line 1: Line 1:
 +<wrap round info>​[[en:​java|This page in English]]</​wrap>​
 +
 ====== Java ====== ====== Java ======
  
 ===== Bakgrund ===== ===== Bakgrund =====
  
-Java är programvara på datorn som i sin tur möjliggör körning av vissa andra programvaror. ​I vissa fall är det programvaror som kan användas direkt i en webbläsare,​ t.ex. i [[ie|Internet Explorer]]. ​Java används bland annat för många administrativa system.+Java är programvara på datorn som i sin tur möjliggör körning av vissa andra programvaror. ​Java möjliggör körning av programvaror som i vissa fall kan användas direkt i en webbläsare,​ t.ex. i [[ie|Internet Explorer]]. ​Bland annat många administrativa system ​kräver Java.
  
  
Line 13: Line 15:
 Den utgåva av Java som installeras som standard på våra datorer för administrativ personal är //Java Runtime Environment//​ (JRE). Det är en minimal utgåva som innehåller precis så mycket som behövs för de administrativa systemen. Den utgåva av Java som installeras som standard på våra datorer för administrativ personal är //Java Runtime Environment//​ (JRE). Det är en minimal utgåva som innehåller precis så mycket som behövs för de administrativa systemen.
  
-På datorer i studentdatorsalar och i labbmiljö är det istället //Java Development Kit// (JDK) som installeras. Det är en betydligt större utgåva som dessutom innehåller det som behövs för utveckling av programvaror i Java.+På datorer i studentdatorsalar och i labbmiljö är det istället //Java Development Kit// (JDK) som installeras. Det är en betydligt större utgåva som dessutom innehåller det som behövs för utveckling ​och felsökning ​av programvaror i Java.
  
  
 ==== Har jag Java på min dator? ==== ==== Har jag Java på min dator? ====
  
-Ja! [[Helpdesk]] ser till att Java, i allmänhet i senaste version, är automatiskt installerat på samtliga datorer. +Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från programvaruleverantören ​Oracle:
- +
-Vill du testa Java, eller se exakt vilken version du har, kan du besöka följande webbplats från Oracle:+
  
 http://​www.java.com/​ http://​www.java.com/​
Line 26: Line 26:
 Klicka på länken "Har jag Java?" och följ instruktionerna för att testa din version av Java. Klicka på länken "Har jag Java?" och följ instruktionerna för att testa din version av Java.
  
 +
 +==== Jag får ett meddelande om att min webbläsare inte stödjer Java. Vad ska jag göra? ====
 +
 +Många moderna webbläsare som [[Chrome]], [[Edge]] med flera stödjer inte längre Java((Se bland annat https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​chrome.xml och https://​www.java.com/​sv/​download/​faq/​win10_faq.xml.)).
 +
 +Lösningen är att istället använda [[ie|Internet Explorer]] om man behöver komma åt ett administrativt system som kräver Java. Internet Explorer stödjer fortfarande Java.
  
  
 ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ==== ==== Jag får ett meddelande på en webbsida om att jag måste installera en äldre version av Java, eller omvänt senaste version. Vad ska jag göra? ====
  
-Kontakta [[Helpdesk]] och beskriv felmeddelandet och den programvara du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan ​kraven ​på Java från olika administrativa system. I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister,​ vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går. +Kontakta [[LTH Support]] och beskriv felmeddelandet och den programvara ​eller webbplats ​du önskar använda. Vissa programvaror kräver ibland äldre versioner av Java, medan andra kräver den senaste. Det är därför inte helt enkelt att avgöra vilken version av Java som bör vara installerad och ofta blir det en kompromiss mellan ​olika krav på Java-versioner ​från olika administrativa system. 
 + 
 +I de senaste versionerna av Java finns dessutom ofta rättningar av allvarliga säkerhetsbrister ​och andra felrättningar, vilket gör att i allmänhet vill vi att den senaste versionen installeras om det går. 
  
  
 +===== Support =====
  
 +Kontakta [[LTH Support]].
java.1435650143.txt.gz · Last modified: 2015-06-30 09:42 by cr