User Tools

Site Tools


izettle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
izettle [2015-12-02 09:33]
robert [Rapporter]
izettle [2018-05-18 14:14]
cr
Line 108: Line 108:
  
 === Kortläsare === === Kortläsare ===
-Kort läsaren ​kan gå ner i viloläge om den får ligga för länge, detta för att spara batteri. Om det händer trycker man på knappen som visas i följande bild. Efter att man tryckt på knappen går man till iZettle appen och väntar i minst 15 sekunder. \\ {{::​izettle-cardreader-on-button.jpg?​300|}}+ 
 +Kortläsaren ​kan gå ner i viloläge om den får ligga för länge, detta för att spara batteri. Om det händer trycker man på knappen som visas i följande bild. Efter att man tryckt på knappen går man till iZettle-appen och väntar i minst 15 sekunder. \\ {{::​izettle-cardreader-on-button.jpg?​300|}}
  
 ===== Support ===== ===== Support =====
  
-Behöver du mer hjälp eller hittar inte svaret på din fråga? Kontakta i så fall [[Helpdesk]].+Behöver du mer hjälp eller hittar inte svaret på din fråga? Kontakta i så fall [[LTH Support]].
  
  
izettle.txt · Last modified: 2018-05-18 14:14 by cr