User Tools

Site Tools


ip-telefon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ip-telefon [2010-01-11 12:58]
cr
ip-telefon [2015-05-13 13:45] (current)
cr
Line 49: Line 49:
 En grundläggande skillnad mellan vanliga telefoner och ip-telefoner är att med ip-telefoner är själva anknytningen kopplad till //​telefonen//,​ och alltså inte till uttaget, som är fallet med traditionella telefoner. Byter man anknytning måste telefonen således konfigureras om, men byter man bara rum kan man ta med sig den gamla telefonen och koppla in den i ett nätverksuttag på det nya rummet, förutsatt att rumsbytet sker inom samma hus. En grundläggande skillnad mellan vanliga telefoner och ip-telefoner är att med ip-telefoner är själva anknytningen kopplad till //​telefonen//,​ och alltså inte till uttaget, som är fallet med traditionella telefoner. Byter man anknytning måste telefonen således konfigureras om, men byter man bara rum kan man ta med sig den gamla telefonen och koppla in den i ett nätverksuttag på det nya rummet, förutsatt att rumsbytet sker inom samma hus.
  
-Glöm dock inte att alltid meddela [[Intendenturen]] om du flyttar. [[Intendenturen]] måste kunna hålla dokumentationen uppdaterad om vilken utrustning som är inkopplad var. +Glöm dock inte att alltid meddela [[SoT]] om du flyttar. [[SoT]] måste kunna hålla dokumentationen uppdaterad om vilken utrustning som är inkopplad var. 
  
  
Line 62: Line 62:
 Tekniska problem med telefonin felanmäler du till [[servicedesk|LDC:​s ServiceDesk]]. Det är nämligen [[LDC]] som ansvarar för driften av telefonin vid Lunds universitet. Tekniska problem med telefonin felanmäler du till [[servicedesk|LDC:​s ServiceDesk]]. Det är nämligen [[LDC]] som ansvarar för driften av telefonin vid Lunds universitet.
  
-Behöver du beställa telefonitjänster eller har frågor om telefonin, kontakta [[intendenturen]]. Intendenturen ​samordnar alla beställningar av telefoni på LTH:s kansli, och skickar dem sedan vidare till [[LDC]]:s telefonienhet.+Behöver du beställa telefonitjänster eller har frågor om telefonin, kontakta [[SoT]]. SoT samordnar alla beställningar av telefoni på LTH:s kansli, och skickar dem sedan vidare till [[LDC]]:s telefonienhet.
  
ip-telefon.txt · Last modified: 2015-05-13 13:45 by cr