User Tools

Site Tools


ip-telefon

IP-telefon

Bakgrund

I följande hus finns IP-telefoni:

Byggnad Telefonmodell
E-huset Avaya 9630
Designcentrum Avaya 9630
Kårhuset Avaya 4610
Studiecentrum Avaya 4610

I övriga hus finns traditionell telefoni.

IP-telefonin har flera fördelar. Den största fördelen är att denna typ av teknik normalt sett är mycket billigare än traditionella anknytningar för universitetet, och därför ersätts successivt traditionella anknytningar med ip-telefoni. IP-telefoni kräver dock särskilda telefoner. Dessa fungerar dock i stort sett som vanliga telefoner, och de modeller som förekommer på kansliet illustreras i bilderna ovan.

För instruktioner och manualer till de olika telefonmodellerna, följ länken för respektive telefon ovan.

Nedan beskrivs en del möjliga tjänster och funktioner som är gemensamt för alla ip-telefoner, oavsett modell.

Mobil anknytning

För dig som både har mobiltelefon i tjänsten och en fast ip-telefon finns även tjänsten mobil anknytning. Denna tjänst innebär att din mobiltelefon fungerar i stort sett som en förlängning av din fasta telefon. Det går att ringa interna anknytningar från mobiltelefonen, och inkommande samtal ringer i både den fasta telefonen och mobiltelefonen, och du kan när som helst välja att flytta över pågående samtal mellan dessa båda telefoner.

Har du ip-telefon och mobiltelefon i tjänsten ordnar vi normalt tjänsten mobil anknytning till dig, utan att du specifikt behöver be om det.

Har du däremot ditt rum i ett hus som inte har ip-telefoni, fungerar dock bara vissa delar av tjänsten mobil anknytning, och du måste då uttryckligen be om att få denna tjänst. I praktiken innebär det att i dessa hus kan du ha en fast telefon, eller en mobiltelefon med mobil anknytning, men tyvärr inte både och. Önskar du tjänsten i ett sådant hus, måste du därför explicit be om den. Se “Support” nedan.

Mer matnyttig information om tjänsten mobil anknytning finns på sidan mobil anknytning.

Flytt

En grundläggande skillnad mellan vanliga telefoner och ip-telefoner är att med ip-telefoner är själva anknytningen kopplad till telefonen, och alltså inte till uttaget, som är fallet med traditionella telefoner. Byter man anknytning måste telefonen således konfigureras om, men byter man bara rum kan man ta med sig den gamla telefonen och koppla in den i ett nätverksuttag på det nya rummet, förutsatt att rumsbytet sker inom samma hus.

Glöm dock inte att alltid meddela SoT om du flyttar. SoT måste kunna hålla dokumentationen uppdaterad om vilken utrustning som är inkopplad var.

Frågor och svar

Support

Tekniska problem med telefonin felanmäler du till LDC:s ServiceDesk. Det är nämligen LDC som ansvarar för driften av telefonin vid Lunds universitet.

Behöver du beställa telefonitjänster eller har frågor om telefonin, kontakta SoT. SoT samordnar alla beställningar av telefoni på LTH:s kansli, och skickar dem sedan vidare till LDC:s telefonienhet.

ip-telefon.txt · Last modified: 2015-05-13 13:45 by cr