User Tools

Site Tools


ip-adress

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ip-adress [2010-01-29 10:18]
cr skapad
ip-adress [2018-05-18 14:14] (current)
cr
Line 5: Line 5:
 [[http://​www.minip.nu/​|www.minip.nu]] [[http://​www.minip.nu/​|www.minip.nu]]
  
-Om du har fått besked om att du behöver ta reda på och meddela din ip-adress till någon annan för att få åtkomst till och kunna komma åt något administrativt system, meddela gärna detta till [[Helpdesk]] också samtidigt. Får vi kännedom om det, kan vi meddela och förvarna om din ip-adress av någon anledning skulle behöva ändras i framtiden.+Om du har fått besked om att du behöver ta reda på och meddela din ip-adress till någon annan för att få åtkomst till och kunna komma åt något administrativt system, meddela gärna detta till [[LTH Support]] också samtidigt. Får vi kännedom om det, kan vi meddela och förvarna om din ip-adress av någon anledning skulle behöva ändras i framtiden.
  
  
ip-adress.txt · Last modified: 2018-05-18 14:14 by cr