User Tools

Site Tools


intune

This is an old revision of the document!


Microsoft Intune

Lunds universitet har licens för Microsoft Intune via Office 365.

Intune är en bakomliggande teknik för hantering av IT-enheter och som används på Lunds universitet för MDM.

Mer om Intune finns beskrivet här:

Det finns en gemensam Intune-instans vid LU som kan hantera alla mobila enheter på LU som ska hanteras, se MDM.

intune.1566467039.txt.gz · Last modified: 2019-08-22 11:43 by cr