User Tools

Site Tools


intune

Microsoft Intune

Lunds universitet har licens för Microsoft Intune via Office 365.

Intune är en bakomliggande teknik för hantering av IT-enheter och som används på Lunds universitet för MDM.

Mer om Intune finns beskrivet här:

Det finns en gemensam Intune-instans vid LU som kan hantera alla mobila enheter på LU som ska hanteras, se MDM.

intune.txt · Last modified: 2019-08-22 11:44 by cr