User Tools

Site Tools


intrakansli

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

intrakansli [2007-12-20 09:06]
cr skapad
intrakansli [2008-01-28 09:54] (current)
cr
Line 6: Line 6:
  
 http://​www2.lth.se/​intrakansli/​ http://​www2.lth.se/​intrakansli/​
 +
  
  
Line 12: Line 13:
 Får du upp en fråga om användarnamn och lösenord när du försöker komma åt intrakansli-sidan,​ har du troligtvis inte fått åtkomst till intrakansli-sidan än. Detta måste göras manuellt -- Kontakta vår webbmaster enligt avsnittet "​Support"​ nedan, så ordnar vederbörande så att du får åtkomst. Får du upp en fråga om användarnamn och lösenord när du försöker komma åt intrakansli-sidan,​ har du troligtvis inte fått åtkomst till intrakansli-sidan än. Detta måste göras manuellt -- Kontakta vår webbmaster enligt avsnittet "​Support"​ nedan, så ordnar vederbörande så att du får åtkomst.
  
-När du väl har fått åtkomst, ska du inte få upp frågan om användarnamn och lösenord längre när du går till intrakansli-sidan,​ utan du blir automatiskt inloggad. Detta fungerar så länge man använder Internet Explorer som webbläsare och ansluter inifrån kansliets ​datornät.+När du väl har fått åtkomst, ska du inte få upp frågan om användarnamn och lösenord längre när du går till intrakansli-sidan,​ utan du blir automatiskt inloggad. Detta fungerar så länge man använder Internet Explorer som webbläsare och ansluter inifrån kansliets ​datornätverk.
  
  
intrakansli.txt · Last modified: 2008-01-28 09:54 by cr