User Tools

Site Tools


intrakansli

Vad är intrakansli och hur kommer jag åt det?

Bakgrund

Intrakansli är kansliets intranät, och innehåller information som bara är åtkomlig från kansliet. Intrakansli finns på följande webbadress:

http://www2.lth.se/intrakansli/

Problem med att komma åt intrakansli

Får du upp en fråga om användarnamn och lösenord när du försöker komma åt intrakansli-sidan, har du troligtvis inte fått åtkomst till intrakansli-sidan än. Detta måste göras manuellt – Kontakta vår webbmaster enligt avsnittet “Support” nedan, så ordnar vederbörande så att du får åtkomst.

När du väl har fått åtkomst, ska du inte få upp frågan om användarnamn och lösenord längre när du går till intrakansli-sidan, utan du blir automatiskt inloggad. Detta fungerar så länge man använder Internet Explorer som webbläsare och ansluter inifrån kansliets datornätverk.

Support

Intrakansli sköts av vår webbmaster Tomas Havner tomas.havner@kansli.lth.se.

intrakansli.txt · Last modified: 2008-01-28 09:54 by cr