User Tools

Site Tools


inspelning

This is an old revision of the document!


Inspelning

CED (http://www.ced.lu.se/) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för.

Informationen finns samlad på följande webbadress:

http://toolbox.multimedia.lu.se/

Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se Adobe Connect.

inspelning.1330599109.txt.gz · Last modified: 2012-03-01 11:51 by cr