User Tools

Site Tools


inspelning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inspelning [2012-03-01 11:51]
cr
inspelning [2012-03-01 13:32]
cr
Line 3: Line 3:
 CED (http://​www.ced.lu.se/​) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för. CED (http://​www.ced.lu.se/​) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för.
  
-Informationen ​finns samlad på följande webbadress:+Information som riktar sig till dig som vill producera sådant material ​finns samlad på följande webbadress:
  
 **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​** **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​**
 +
 +Se även http://​www.lu.se/​multimedia/​lu-paa-itunes-u.
  
 Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se [[Adobe Connect]]. Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se [[Adobe Connect]].
inspelning.txt · Last modified: 2012-03-01 13:32 by cr