User Tools

Site Tools


inspelning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inspelning [2012-03-01 11:42]
cr
inspelning [2012-03-01 13:32]
cr
Line 3: Line 3:
 CED (http://​www.ced.lu.se/​) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för. CED (http://​www.ced.lu.se/​) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för.
  
-Informationen ​finns samlad på följande webbadress:+Information som riktar sig till dig som vill producera sådant material ​finns samlad på följande webbadress:
  
 **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​** **http://​toolbox.multimedia.lu.se/​**
  
 +Se även http://​www.lu.se/​multimedia/​lu-paa-itunes-u.
 +
 +Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se [[Adobe Connect]].
inspelning.txt · Last modified: 2012-03-01 13:32 by cr