User Tools

Site Tools


inspelning

Inspelning

CED (http://www.ced.lu.se/) har samlat mycket information om hur man kan skapa en digital ljud- eller videoinspelning som kan publiceras för undervisning och utbildning i verktyget iTunes U som universitetet har licens för.

Information som riktar sig till dig som vill producera sådant material finns samlad på följande webbadress:

http://toolbox.multimedia.lu.se/

Se även http://www.lu.se/multimedia/lu-paa-itunes-u.

Ovanstående gäller inspelning i förväg av föreläsningar. Har du istället behov av verktyg för elektroniska möten, se Adobe Connect.

inspelning.txt · Last modified: 2012-03-01 13:32 by cr